VBA - Introductie - Excel & Access


Kennismaking en basisvaardigheden VBA-programmatie
Opleiding ICT en informatiemanagement 140978

Introductie

Ongetwijfeld wil u soms meer halen uit Excel en/of Access dan u met de normale, menu-gestuurde, opdrachten kan verwezenlijken. Of zijn er bepaalde handelingen die u telkens opnieuw moet uitvoeren. Door gebruik te maken van de Office-programmeertaal, VBA (Visual Basic for Applications) kan u routinematige of complexe handelingen automatiseren. Enkele voorbeelden hiervan zijn het automatisch overbrengen van data vanuit een Excel database naar een Word document of het creëren van een eigen formule in Excel, het aansturen van een rapportfilter in een draaitabel met een code die rekening houdt met wisselende parameters ... In deze opleiding maakt u kennis met de VBA-omgeving en leert u de basisvaardigheden van de VBA-programmatie. Deze opleiding krijgt dan een vervolg in VBA vervolmaking Excel of VBA vervolmaking Access , alnaargelang het pakket dat u verder wil uitdiepen met VBA-technieken.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Deze opleiding is ontwikkeld voor iedereen die in Excel of Access wil leren programmeren, om verder te kunnen gaan in het gebruik van deze pakketten en mogelijkheden te creëren die standaard niet aanwezig zijn.

Voorkennis

Een degelijke kennis van Excel en/of Access is vereist.

Programma

 • Situering Visual Basic for Applications: beknopte inleiding, nut en mogelijkheden
 • Macro's opnemen, Macro's toewijzen aan werkbalk, menu of toetsencombinatie
 • Macro's bewerken: de Visual Basic Editor
 • Programmeren in VBA
  • basisopdrachten
  • expressies
  • operatoren
  • variabelen/constanten
  • procedures/functies
  • parameters
  • arrays
  • lussen
  • condities
  • foutopvang
  • eigenschappen
  • methodes
  • verzamelingen
 • Beknopte inleiding tot gemeenschappelijke objecten en objectmodellen in Office
 • Interactie met de gebruiker: statusbalkboodschappen, dialoogvensters, invoervensters, eigen ontworpen vensters, gebeurtenissen

Escala helpt u graag in uw continu streven naar verbetering en professionalisering.
Via in-house opleidingen, advies en begeleiding biedt Escala de nodige ondersteuning.