Digital Deluxe


Event
Opleiding ICT en informatiemanagement 140699

Introductie

Werk slimmer, werk beter! Dankzij nieuwe technologieën en tools kunt u op een efficiëntere, aangenamere en professionelere manier werken. Communicatie-, informatica- en bureauticatools volgen zich echter in een sneltempo op. Tijdens deze inspiratiedag maakt u kennis met tal van nieuwe trends, tools en mogelijkheden voor uw organisatie of bestuur!

Digital Deluxe staat dan ook voor:

  • Verschillende workshops en lezingen (12 workshops) met uiteenlopende topics. Stel zelf uw programma samen en kies de topics die voor u het meest bruikbaar en toepasselijk zijn. U ontvangt ook de documentatie van de andere workshops!
  • Tal van best practices. Steek uw licht op bij collega-besturen of organisaties. Zo bespreekt burgemeester Vincent Van Quickenborne (Stad Kortrijk) tijdens zijn openingswoord enkele mooie toepassingen van Stad Kortrijk.
  • Tijdens het afsluitend panelgesprek bespreken topexpert, elk vanuit hun standpunt, de kansen (en de aandachtspunten) die de toekomst brengt.
  • Ontmoet collega's tijdens de netwerkmomenten die we in het programma hebben ingebouwd

Kortom, het wordt een niet te missen dag om beter te werken en communiceren. Zowel intern tussen collega's als extern met burgers en klanten.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Voor het event richten we ons tot openbare besturen, instellingen en organisaties uit de social-profit en non profitsector:

  • Beslissingsnemers (vb. directie en afdelingshoofden) die moeten beslissen welke software, tools en toepassingen moeten aangekocht worden binnen het bestuur of de organisatie
  • Eindgebruikers die de software, tools en toepassingen zullen gebruiken
  • IT-verantwoordelijken

Escala helpt u graag in uw continu streven naar verbetering en professionalisering.
Via in-house opleidingen, advies en begeleiding biedt Escala de nodige ondersteuning.