AutoCAD 2D gevorderdencursus


Realiseer CAD-tekeningen met meer structuur

Wat kent men na het volgen van deze opleiding?

Deze opleiding zal u leren werken met de meer geavanceerde commando's en technieken van AutoCAD, waardoor u de productie van een CAD-tekening met meer structuur en gemak kan realiseren.

Omschrijving

AutoCAD is een zeer uitgebreide software. In 1982 werd AutoCAD als commercieel product op de markt geïntroduceerd. Het eenvoudige tekenprogramma van toen is uitgegroeid tot een tekenapplicatie met een open structuur en een rijke functionaliteit. Heeft u al enige basisvaardigheid in het gebruik van AutoCAD opgebouwd dan kan u uw kennis en vaardigheden aanscherpen via een vervolgopleiding.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Voor professionele gebruikers van CAD-software

Voorkennis

De kennis uit de opleiding AutoCAD 2D initiatie, aangevuld met enige praktijkervaring is vereist.

Methodologie

De cursus wordt klassikaal gegeven in groepen van maximum 14 personen. U kunt dus rekenen op maximale persoonlijke aandacht. Na de theoretische uitleg werkt u aan praktijkoefeningen. U ontvangt ook lesmateriaal als ondersteuning van de praktijklessen. De hierboven genoemde informatie betreft het open cursusaanbod.

OP ZOEK NAAR EEN PRIKKELENDE MAATTRAINING OF BEGELEIDING?

Om uw persoonlijke of bedrijfsgebonden groeiambities waar te maken kan u op ons vertrouwen. Wat uw uitdaging ook is, vinden binnen ons ruime netwerk van ervaren vakspecialisten en -trainers beslist de mensen met wie u uw doelstellingen kan bereiken. Vertrekkend vanuit uw behoeften, visie en strategie ontwikkelen wij een oplossing volledig afgestemd op uw noden en wensen. Onze hands-on aanpak zorgt ervoor dat u praktische en bruikbare oplossingen hebt die onmiddellijk toepasbaar zijn.

Bovendien bepaalt u ook mee de best geschikte organisatievorm qua locatie, tijdstip en duur. De opleidingen en begeleidingen kunnen worden georganiseerd in uw bedrijf, op één van onze campussen of op een andere locatie naar uw keuze. Ook na uw opleiding of begeleiding wordt u nog verder ondersteund. Verbeteringen en veranderingen vragen immers continue aandacht. Dit zorgt er dan ook voor dat u volgens de juiste stappen verderop kan en uw investering blijft renderen.

Programma

Blokken en referentietekeningen

 • (dynamische) blokken
 • Attributen
 • Referentietekeningen

Inhoud beheren met AutocCAD designcenter

 • Werken met een tekeninginhoud
 • Inhoud weergeven
 • Het palet gebruiken
 • Tekeningen openen met AutoCAD designcenter
 • Inhouden opslaan, ophalen, zoeken en aan tekeningen toevoegen

Lay-out

 • Vensters (viewports)
 • Model space & paper space
 • Lay-outs efficiënt gebruiken

Werken met slides

 • Dia's - diabibliotheken - script maken voor diaweergave

Werken met rasterafbeeldingen

 • Rasterafbeeldingen in tekeningen gebruiken
 • Rasterafbeeldingen koppelen, vergroten, verkleinen, beheren
 • Prestatie van de afbeelding optimaliseren
 • Afbeeldingen en afbeeldingskaders wijzigen

Tekeningen anders weergeven

 • Visuele elementen in- en uitschakelen

Deze opleiding wordt georganiseerd door onze partner SBM, cvba Skilliant.

Kies eerst een locatie/tijdstip om deze gegevens te kunnen zien

Escala helpt u graag in uw continu streven naar verbetering en professionalisering.
Via in-house opleidingen, advies en begeleiding biedt Escala de nodige ondersteuning.