ArcGIS Pro: Essentiële Workflows


Werk slimmer met ArcGIS, de meest performante software voor mapping en spatial analytics
Opleiding ICT en informatiemanagement 180379

Wat kent men na het volgen van deze opleiding?

Na het volgen van deze opleiding kan u:

  • ArcGIS Pro gebruiken en data uit verschillende bronnen combineren om accurate, informatieve kaarten te creëren
  • Geografische data beheren, creëren en editeren
  • Een aantrekkelijke lay-out ontwerpen voor kaarten die geprint moeten worden
  • GIS-data analyseren en op die manier nieuwe informatie genereren
  • Kaarten, geoprocessing modellen en resultaten van analyses toegankelijk maken voor desktop-, internet- en mobiele gebruikers

Omschrijving

Deze training is voor iedereen die effectief met ArcGIS Pro, het nieuwe product van Esri dat het mogelijk maakt om professionele 2D- en 3D-scenes te creëren, aan de slag wil.

Tijdens deze training maakt u kennis met de basisfuncties van ArcGIS Pro. U leert meer over de interface en de basistechnieken om van data een kaart te maken. Verder leert u ook hoe u data kan beheren, analyseren en delen. U leert dus de essentiële vaardigheden die nodig zijn om met ArcGIS Pro te kunnen werken.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Deze opleiding is geschikt voor personen met een bepaalde basiskennis over de GIS-concepten en beperkte ArcGIS ervaring, die graag aan de slag gaan met ArcGIS Pro.

Voorkennis

U volgde de opleiding 'Inleiding tot GIS met ArcGIS'  of hebt kennis van GIS concepten en ervaring met een GIS applicatie.

Methodologie

De cursus wordt klassikaal gegeven in groepen van maximum 15 personen. U kunt dus rekenen op maximale persoonlijke aandacht. Na de theoretische uitleg werkt u aan praktijkoefeningen. U ontvangt ook lesmateriaal als ondersteuning van de praktijklessen. De hierboven genoemde informatie betreft het open cursusaanbod.

OP ZOEK NAAR EEN PRIKKELENDE MAATTRAINING OF BEGELEIDING?

Om uw persoonlijke of bedrijfsgebonden groeiambities waar te maken kan u op ons vertrouwen. Wat uw uitdaging ook is, we vinden binnen ons ruime netwerk van ervaren vakspecialisten en -trainers beslist de mensen met wie u uw doelstellingen kan bereiken. Vertrekkend vanuit uw behoeften, visie en strategie ontwikkelen wij een oplossing volledig afgestemd op uw noden en wensen. Onze hands-on aanpak zorgt ervoor dat u praktische en bruikbare oplossingen hebt die onmiddellijk toepasbaar zijn.

Bovendien bepaalt u ook mee de best geschikte organisatievorm qua locatie, tijdstip en duur. De opleidingen en begeleidingen kunnen worden georganiseerd in uw bedrijf, op één van onze campussen of op een andere locatie naar uw keuze. Ook na uw opleiding of begeleiding wordt u nog verder ondersteund. Verbeteringen en veranderingen vragen immers continue aandacht. Dit zorgt er dan ook voor dat u volgens de juiste stappen verderop kan en uw investering blijft renderen. Bovendien kan u als zelfstandige of onderneming gebruik maken tot 40% korting via de KMO-portefeuille.

Programma

1. Starten met ArcGIS Pro

2. Geodatabase data aanmaken

3. Modelbuilder

4. Visualiseren data

5. Tekst toevoegen aan een kaart

6. Date in 3D

7. Werken met tabelgegevens

8. Functies

9. Modelbuilder

10. Delen van een statische kaart

11. Delen van een dynamische kaart