Access: Formulieren, rapporten en macro's (ism Cevora)

Opleiding ICT en informatiemanagement 150477

Introductie

Eens u een goede databank ontworpen en gebouwd hebt en u de gegevens in deze databank zo efficiënt mogelijk hebt bevraagd, wil u natuurlijk deze gegevens zo goed mogelijk visualiseren. Hiervoor gebruikt Access oa formulieren en rapporten. U leert een grote verscheidenheid van formulieren en rapporten en hoe u deze kan ontwerpen en gebruiken.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Alle bedienden die hun kennis over formulieren, rapporten en macro's in Access willen verbeteren.

Voorkennis

Een stevige basiskennis MS-Access is vereist.

Bijkomende info

Bent u bediende in een bedrijf met Paritair Comité 200 (na te vragen bij uw personeelsdienst) dan kan u deze opleiding gratis volgen. Uw inschrijving dient dan te gebeuren via cevora (www.cevora.be).

cevora-1-1_2015-477.png

Programma

Formulieren:

 • autoformulier
 • werken met de Wizard
 • hoofd- en subformulieren
 • ontwerpweergave
 • dynamische opmaak van het formulier
 • formulier koppelen aan tabel of query
 • opdrachtknoppen
 • verschillende besturingselementen

Rapporten:

 • autorapport
 • werken met de Wizard
 • hoofd-en subrapport
 • ontwerpweergave
 • dynamische opmaak van het rapport
 • rapport koppelen aan tabel of query
 • grafieken
 • exporteren naar Word, Excel of PDF

Macro's

Beveiliging (basis) MDE

Opstartinstellingen voor de eindgebruiker