3D-modeling met Blender


Driedimensionale (film-)animaties

Wat kent men na het volgen van deze opleiding?

Op het einde van de opleiding bent u in staat om een beeld te generen en een 3D animatie te maken.

Introductie

Blender is een gratis open-source suite met applicaties voor het creëren van animaties, modelleren en rendering in 3D. Blender heeft mogelijkheden voor modelleren zoals polygon meshes, NURBS, metaballs en vectorfonts. Blender kan uitgebreid worden met de Python-taal voor spelletjes etc. Met Blender kan u zowel animaties als aparte 2D/3D tekeningen maken. Maar ook 3D visualisaties, stillevens en videoproducties van professionele kwaliteit. Blender bevat de nodige gereedschappen om driedimensionale (film-)animaties te creëren.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Beeldende vakprofessionals en animatoren

Voorkennis

De basiskennis windows is vereist (vlotte toetsenbord- en muisvaardigheid).

Methodologie

De cursus wordt klassikaal gegeven in groepen van maximum 14 personen. U kunt dus rekenen op maximale persoonlijke aandacht. Na de theoretische uitleg werkt u aan praktijkoefeningen. U ontvangt ook lesmateriaal als ondersteuning van de praktijklessen. De hierboven genoemde informatie betreft het open cursusaanbod.

OP ZOEK NAAR EEN PRIKKELENDE MAATTRAINING OF BEGELEIDING?

Om uw persoonlijke of bedrijfsgebonden groeiambities waar te maken kunt u op ons vertrouwen. Wat uw uitdaging ook is, we vinden binnen ons ruime netwerk van ervaren vakspecialisten en -trainers beslist de mensen met wie u uw doelstellingen kunt bereiken. Vertrekkend vanuit uw behoeften, visie en strategie ontwikkelen wij een oplossing volledig afgestemd op uw noden en wensen. Onze hands-on aanpak zorgt ervoor dat u praktische en bruikbare oplossingen hebt die onmiddellijk toepasbaar zijn.

Bovendien bepaalt u ook mee de best geschikte organisatievorm qua locatie, tijdstip en duur. De opleidingen en begeleidingen kunnen worden georganiseerd in uw bedrijf, op één van onze campussen of op een andere locatie naar uw keuze. Ook na uw opleiding of begeleiding wordt u nog verder ondersteund. Verbeteringen en veranderingen vragen immers continue aandacht. Dit zorgt er dan ook voor dat u volgens de juiste stappen verderop kunt en uw investering blijft renderen. Bovendien kunt u als zelfstandige of onderneming gebruik maken van korting via de KMO-portefeuille.

Programma

Blender interface

 • Windows
 • Toolbars
 • Scenes

Files

 • Opening
 • Saving
 • Naming
 • Organising

Making and controlling objects

 • Adding and deleting objects
 • Selecting objects
 • Moving objects
 • Rotating objects
 • Scaling objects
 • Duplicating objects
 • Using the registration point
 • Using and manipulating the 3D-cursor
 • Creating

Layers

 • Using layers
 • Moving objects to layers
 • Hiding/Showing layers
 • Layer shortcuts

Modelling

 • Box modelling
 • Vertex modelling
 • Sculpting
 • Vertices, faces and edges

Modes

 • Object mode
 • Edit mode
 • Sculpt mode

Shortcuts and preferences

 • Keyboard shortcuts
 • Using a 3-button mouse
 • Blender preferences
 • Blender add-ons

World and scene

 • Setting up your world
 • Sky
 • Environment lighting
 • Indirect lighting
 • Mist
 • Stars
 • Setting up your scene
 • Units
 • Simplify
 • Scene info

Lights

 • Point
 • Sun
 • Spot
 • Hemi
 • Area
 • Using multiple lights

Materials

 • Types of material
 • Material properties
 • Using multiple materials
 • Naming your materials

Textures

 • Mapping
 • Influence
 • Multiple textures
 • Naming your textures

Cameras

 • Setting up your camera(s)
 • Camera settings

Rendering

 • Simple scene rendering
 • Changing your render output
 • Where are your renders saved
 • Render properties

Escala helpt u graag in uw continu streven naar verbetering en professionalisering.
Via in-house opleidingen, advies en begeleiding biedt Escala de nodige ondersteuning.