Mentoropleiding in de publieke sector en social profit


Vaardigheden op het vlak van begeleiding, coaching en opleiding van 'werkpleklerenden'
Opleiding HRM 190021

Introductie

RSZ-vermindering van € 800 per mentor per kwartaal.
Mentoren in organisaties begeleiden stagiairs op de werkplek. Hiervoor ontvangt de organisatie een RSZ-vermindering van € 800 per mentor per kwartaal.

Recht op betaald Vlaams Opleidingsverlof (VOV) per mentor.
Medewerkers die een opleiding volgen tot mentor om stagiairs op de werkvloer op te volgen, komen in aanmerking voor het Vlaams Opleidingsverlof (vroegere Betaald Educatief Verlof).

Voor deze training van 2 sessies wordt een uitzondering gemaakt op de minimumduur waaraan een opleiding moet voldoen om in aanmerking te komen voor het Vlaams Opleidingsverlof.

De maatregel is er om de werkgevers ertoe te brengen in mentorschap te investeren.

Synoniemen van mentor zijn bijvoorbeeld 'peter/meter' en 'werkplekcoach'.

Omschrijving

De opleiding heeft als doel om medewerkers vaardigheden bij te brengen op het vlak van begeleiding, coaching en opleiding van 'werkpleklerenden' (diverse soorten van leerlingen, cursisten of stagiairs in opleiding op de werkvloer).

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Medewerkers uit een non- en social profit organisatie die zich willen bijscholen tot professionele mentor, erkend om voor de werkgeversdoelgroepvermindering in aanmerking te komen.

Methodologie

Theoretische uiteenzetting afgewisseld met oefeningen die door de deelnemers in kleine groepjes of met de hele groep samen worden uitgewerkt.

Programma

  • Het aanleren van technieken om een opleidingsplan op te stellen
  • Hoe op een constructieve manier instructies geven?
  • Op welke manier afdoende communiceren?
  • Hoe vorderingen opvolgen?
  • De correcte aanpak in het geven van feedback
  • Hoe moet je stagiairs bijsturen zonder hen te demotiveren?
  • Wanneer en hoe moet u ze evalueren?

Stijn Van Peteghem (zaakvoerder TalentCo) heeft een jarenlange ervaring in diverse profit en non-profitorganisaties en in het opleiden en coachen van bedrijven, groepen en individuele medewerkers op het gebied van communicatie, leiderschap, faciliteren van teams en diverse HR-processen. Hij is gepassioneerd door de mens en zijn werkomgeving en hoe deze op elkaar afgestemd kunnen worden. Kenmerkend voor hem is zijn pragmatische aanpak gericht op de concrete problematiek van bedrijf, groep of deelnemer. Zijn jarenlange ervaring binnen zowel KMO's als grote internationale ondernemingen is hierbij een groot voordeel.

Escala helpt u graag in uw continu streven naar verbetering en professionalisering.
Via in-house opleidingen, advies en begeleiding biedt Escala de nodige ondersteuning.