Intervisie vertrouwenspersoon in de publieke sector en social profit


Terugsessie
Opleiding HRM 190362

Introductie

Sinds 1 september 2014 is de aangepaste wetgeving betreffende de preventie van psychosociale risico's op het werk van kracht. Daarin is de rol van een vertrouwenspersoon aan belang toegenomen.

Wat kent men na het volgen van deze opleiding?

Na deze terugkomsessie hebben de deelnemers inzicht in de gewijzigde wetgeving en de invloed ervan op hun opdrachten als vertrouwenspersoon.

Omschrijving

Deze bijscholing heeft tot doel bestaande vertrouwenspersonen de vereiste kennis en vaardigheden bij te brengen om de functie van vertrouwenspersoon te kunnen blijven uitoefenen (Wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk en K.B. van 10 april 2014 betreffende de preventie van psychosociale risico's op het werk).

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Interne preventieadviseurs, vertrouwenspersonen en leidinggevenden die hun rol in de nieuwe wetgeving psychosociaal welzijn willen leren kennen.

Programma

Psychosociale risico's worden nu omschreven als 'de kans dat werknemers psychische schade ondervinden, al dan niet gepaard gaand met lichamelijke schade ten gevolge van blootstelling aan elementen van arbeidsorganisatie, -inhoud, -voorwaarden, -omstandigheden, interpersoonlijke relaties op het werk, waarop de werkgever een impact heeft en die objectief een gevaar inhouden op het werk'.

Binnen de preventie van deze risico's krijgen de verschillende partners in de werkomgeving een belangrijke rol toebedeeld.

Medewerkers die de functie van vertrouwenspersoon uitoefenen in het kader van bovenstaande wetgeving en in het verleden reeds een opleiding hebben gevolgd moeten deze bijscholing wettelijk verplicht volgen.

Om te voldoen aan de jaarlijkse verplichting omvat de bijscholing volgende aspecten:

  • Opfrissing gespreks- en bemiddelingsvaardigheden
  • Supervisie (uitwisseling van ervaringen en bespreken praktijkgevallen)

Zita Deplae is preventieadviseur gespecialiseerd in psychosociaal welzijn op het werk van Liantis, externe dienst voor preventie en bescherming op het werk.

"Zeer goede intervisie, was leerrijk!"

"Alles in orde!"

Philippe Peeters, gemeente Bredene

Escala helpt u graag in uw continu streven naar verbetering en professionalisering.
Via in-house opleidingen, advies en begeleiding biedt Escala de nodige ondersteuning.