Het opleidingsplan: hoe begint u eraan!


Leidraad voor een goed en correct opleidingsplan
Webinar HRM 220708
NIEUW

Introductie

De arbeidsdeal wil de regering meer mensen aan het werk krijgen. Zo moeten werkgevers, die onder het toepassingsgebied vallen van de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités met minstens 20 werknemers een formeel opleidingsplan opmaken, vanaf 10 werknemers moeten ze ook in een individueel opleidingsrecht voorzien. Werknemers krijgen individueel een recht op opleiding aangeboden door de werkgever. In bedrijven die minstens 20 werknemers in dienst hebben gaat het om vier dagen individueel opleidingsrecht in 2023 en vijf dagen per jaar vanaf 2024.

Wat kent men na het volgen van deze opleiding?

Investeren in opleiding is niet alleen beleggen in de toekomst van uw medewerkers, maar evenzeer in de toekomst van uw organisatie. Door het opleiden van uw mensen worden hun competenties immers versterkt, verbreed en verdiept. Hierdoor neemt hun productiviteit toe, wat gepaard gaat met stijgende bedrijfsresultaten. Daarnaast stelt u uzelf als organisatie ook sterker op ten opzichte van uw concullega’s, die misschien minder investeren in de ontwikkeling en groei van hun medewerkers. Het geeft medewerkers dan ook een extra reden om voor uw bedrijf te (blijven) kiezen.

Een opleiding kan deel uitmaken van de onboarding van nieuwkomers, maar kan evenzeer onderdeel zijn van een carrièreplan. Het opzetten van een sterk opleidingskader is dan ook een belangrijke, niet te onderschatten opdracht. Maar wat omhelst zo’n opleidingskader nu precies? Wie wordt erbij betrokken? En wat heeft u er allemaal voor nodig? Dat komt u allemaal te weten in deze workshop.

Omschrijving

Vanaf 1 september 2022 zullen de werkgevers een opleidingsplan moeten opstellen. Dit plan moet leiden tot een versterking van de competenties van alle werknemers via een doordacht beleid rond opleiding. Het saldo van niet-opgebruikte opleidingsdagen zal naar het volgende jaar worden overgedragen en per periode van 5 jaar moet de werknemer gemiddeld ten minste 5 dagen opleiding per jaar hebben gevolgd.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

 • HR-verantwoordelijken
 • HR-medewerkers
 • talentmanagers
 • L&D-medewerkers
 • medewerkers vormingsdienst

Programma

We stellen een "ABC" op bij het opstellen van een opleidingsplan:

 1. Bepalen van jullie visie op leren
 2. De basis van het volledige opleidingskader: functieomschrijvingen
 3. In kaart brengen van verantwoordelijkheden of resultaatsgebieden
 4. Inschalen van de functie in de organisatie
 5. Carrièrematrix
 6. Bepalen van doelstellingen en KPI’s
 7. Opnemen van de organisatiewaarden
 8. Koppelen van competenties via een competentiemodel
 • Koppelen van competenties
 • Competenties als vertrekpunt voor gedragsindicatoren
 1. Opzetten van het opleidingskader
 • Selecteren van de opleidingspartner(s)
 • Koppelen van opleidingen
 1. Een transparant overzicht in de opleidingsmatrix
 2. Bepalen van de praktische richtlijnen
 3. Bepalen van het opleidingsbudget
 4. Opleiding: verplicht of vrijblijvend?
 5. Opleiding: tijdens of na de uren? En wat met overuren?
 6. Enkel werkgerelateerde opleidingen?
 7. Vlaams opleidingsverlof
 8. Wat met transfer naar de werkplek?
 9. Extra opleidingsmogelijkheden op basis van interesses?
 10. Wie wordt opleidingsverantwoordelijke?
 11. Het scholingsbeding
 12. Opmaken van de opleidingsgids
 13. De opleidingsgids in de praktijk
 14. Online tools
 15. Aan de slag

Escala helpt u graag in uw continu streven naar verbetering en professionalisering.
Via in-house opleidingen, advies en begeleiding biedt Escala de nodige ondersteuning.