Correcte info pensioenwetgeving voor non- en socialprofitmedewerkers


Basisinzicht van de pensioenwetgeving
Opleiding HRM 050854

Omschrijving

De pensioenmaterie is behoorlijk complex geworden. Binnen de lokale besturen en OCMW's, sociale & maatschappelijke instellingen, beroepsverenigingen, vakbonden en federaties is het moeilijk geworden om op vragen betreffende pensioenproblematiek een adequaat antwoord te geven.

Medewerkers hebben daarom vaak nood aan een overzicht van de pensioenwetgeving. Om daarvoor langlopende opleidingen te volgen, is het echter niet altijd mogelijk. In deze context is deze opleiding bedoeld om medewerkers, die op regelmatige basis vragen krijgen voornamelijk aan de balie of in sociale diensten over pensioenen een basisinzicht te geven.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Basisopleiding voor medewerkers lokale besturen, sociale en maatschappelijke instellingen, beroepsverenigingen, vakbonden en federaties.

Wat kent u na het volgen van deze opleiding?

U leert de materie van pensioenen op een sterk praktijkgerichte manier doorgronden. De lessen concentreren zich vooral concrete problemen waar u mee geconfronteerd wordt, zoals hoe de aanvragen van pensioenen moeten gebeuren, welke de concrete soorten pensioen zijn, en de juiste inlichtingen die u kan meegeven aan personen die bvb. voor hun pensioenaanvraag bij u aan het loket komen.

Programma

 • Structuur van de pensioenpijlers voor zelfstandigen en bedienden.Het stelsel voor ambtenaren wordt even belicht
 • Wanneer met pensioen + hoe aanvragen?
 • Pensioenreglementering werknemers:
  • loopbaan + gelijkgestelde perioden
  • alleenstaande of gezinspensioen
  • berekening van het pensioen
  • verhogingen van het pensioenbedrag
 • Afgeleide pensioenrechten
 • Overlevingspensioen; pensioen bij scheiding; invloed van trouwen of samenwonen
 • Praktische zaken:
  • bruto en netto
  • belastingen
  • toegelaten arbeid
  • administratie
  • uitbetaling