Updatecursus BTW voor openbare besturen NIEUW

Opleiding Fiscaliteit 080282

Introductie

Tijdens deze update gaan we dieper in op de eerder behandelde onderwerpen in de basismodule (Basiscursus BTW voor openbare besturen & overheidsinstellingen).

U maakt  kennis met  beslissingen,arresten, rechtspraak met betrekking tot de btw-wetgeving.

Hier worden  specifieke vragen behandeld die worden ingediend door deelnemers. U kunt uw concrete vragen op voorhand doormailen naar rosalie.buyse@escala.be.

Omschrijving

Verdere uitdieping van de hoofdstukken belastingplichtige, de belastbare handeling, de plaatsbepaling inzake leveringen en diensten met bijzondere aandacht voor de bende van 4, de vat package 2010 (uitgebreid), de maatstaf van heffing, de voldoening van de btw en het recht op vrijstelling. Steeds getoetst aan de doelgroep waaraan les wordt gegeven.

Wanneer u de btw-basistechnieken en update goed onder de knie hebt, bespaart u heel wat tijd en geld. Met voldoende kennis in huis kunt u uw boekhouding en uw btw-aangifte perfect op elkaar afstemmen en kan u de eerste confrontatie met de fiscus met een gerust gemoed tegemoetzien.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Deze opleiding is voor een must voor medewerkers of ambtenaren die reeds een basiskennis hebben van btw. Specifiek richt deze opleiding zich tot medewerkers uit openbare besturen (Steden, Gemeenten, Provincies, Gemeenschappen, Gewesten, Federale Overheidsdiensten, Verzelfstandigde Agentschappen).

Deze opleiding is ook geschikt voor personen die de opleiding "Basiskennis btw voor openbare besturen" volgden.

Voorkennis

Personen met basiskennis BTW. Deze opleiding is ook geschikt voor personen die de opleiding "Basiskennis btw voor openbare besturen" volgden.

Wat kent u na het volgen van deze opleiding?

Tijdens deze update wordt de reeds verworven kennis vanuit de basismodule  hernomen en worden nieuwe onderwerpen behandeld. Er wordt tijd uitgetrokken om bepaalde zaken te herhalen en krijgt u een antwoord op  klassieke btw-vragen of  voorgelegde problemen.

Programma

Na de overgangsmaatregelen die keer op keer verlengd werden, was het op 1 januari 2016 eindelijk zover: de nieuwe regeling met betrekking tot de voorschotregeling en de opeisbaarheid van de btw trad in werking. De complexe facturatieregels inzake btw werden vervangen door een eenvoudigere regeling.

Tijdens deze sessie krijgt u een overzicht van alle actualiteit inzake btw, met speciale aandacht voor de nieuwe voorschotregeling van toepassing vanaf 1 januari 2016.

Er is uiteraard ruimte om vragen te stellen, specifieke vragen kunnen vooraf ingediend worden bij rosalie.buyse@escala.be.

Lesdata

Datum Startuur Einduur

Deze data zijn nog onderhevig aan wijzigingen.

Locatie

 • SBM Gent
 • Tramstraat 63
 • 9052 Zwijnaarde
Bekijk op Google Maps

Contact

 • T: 078 35 39 30
 • F: 051/268754
 • info@escala.be

Lesdata

Datum Startuur Einduur
donderdag 13/12/2018 13:30 16:30

Deze data zijn nog onderhevig aan wijzigingen.

Locatie

 • Provincie Antwerpen - Kamp C
 • Britselaan 20
 • 2260 Westerlo
Bekijk op Google Maps

Contact

 • T: 078 35 39 30
 • F: 051/268754
 • info@escala.be