Studiedag Gemeentefiscaliteit

Opleiding Fiscaliteit 190653

Omschrijving

U kijkt uit naar praktijkgerichte informatie en ervaringen inzake gemeentefiscaliteit?

Tijdens deze studiedag worden zowel de actualia toegelicht alsook de recente rechtspraak inzake leegstandsbelasting en de belasting op tweede verblijven. In het bijzonder dit laatste blijft de gemoederen beroeren.

De boeiende praktijkgetuigenissen van de gemeenten Mol (aanpak leegstand) en Lier (actualisatie kadastrale inkomens) hebben tot doel u te inspireren bij de aanpak van deze actuele problematieken met belangrijk impact op de gemeentefinanciën.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Financieel verantwoordelijken van steden en gemeenten en hun medewerkers.

Voorkennis

Basiskennis gemeentefiscaliteit is vereist.

Programma

INTRODUCTIE (9.00u - 9.20u) :

door dhr. Gijsbert Boute,  Raadgever van Vlaams Minister Bart Somers, bevoegd voor Samenleven en Binnenlands Bestuur.

SESSIE 1 (9.20u - 10.20u):

  1. Actualia gemeentefiscaliteit

De gemeentefiscaliteit is in volle beweging: nieuwe reglementen worden toepasselijk, een omzendbrief werd verstuurd en het nieuwe wetboek van invordering werd van toepassing verklaard. De verschillende actualia worden kort besproken en behandeld.

  1. Overzicht rechtspraak inzake leegstandsbelasting en belasting op tweede bedrijven

In het bijzonder de belasting op tweede verblijven blijft de gemoederen beroeren. Deze belasting heeft het voorwerp uitgemaakt van veelvuldige recente rechtspraak.  In deze uiteenzetting wordt deze rechtspraak besproken en geanalyseerd en worden de gevolgen in kaart gebracht.

PAUZE (10.20u - 10.50u)

SESSIE 2 (10.50 u - 11.50u):

Praktijkgetuigenis: Aanpak leegstand door de gemeente Mol in samenwerking met intercommunale IOK

Het gemeentebestuur van Mol besliste enige tijd geleden de leegstand intensiever aan te pakken door de organisatie van systematische inspecties. Het bijhouden en actualiseren van een leegstandstandsregister vereist de inzet van heel wat mensen en middelen.

Daarom werd hiervoor een samenwerkingsakkoord afgesloten met de Kempense intercommunale IOK. Door deze samenwerking krijgt de intercommunale de opdracht om op basis van een vermoedenlijst onderzoeken uit te voeren. Het IOK neemt bovendien de verdere administratieve opvolging op zich.

Tijdens deze sessie worden de ervaringen die de stad Mol met dit project heeft opgedaan met u gedeeld.

SESSIE 3 (11.50u - 12.50u):

Actualisatie van de kadastrale inkomens - ervaringen uit het samenwerkingsproject Stad Lier- Kadaster

In het kader van de actualisatie van de kadastrale inkomens heeft de stad Lier beslist een actie te ondernemen waarbij wordt gepeild naar de comfortelementen in de woningen op haar grondgebied.

Deze actie gebeurt in samenwerking met de diensten van het Kadaster. Als de toestand van de woning is gewijzigd (bv. een badkamer geïnstalleerd waar er voorheen geen badkamer aanwezig was) dan krijgen de inwoners de mogelijkheid deze situatie te regulariseren.

Dit heeft als gevolg dat de betreffende kadastrale inkomens gaan toenemen.

Tijdens deze sessie worden de ervaringen die de stad Lier met dit project heeft opgedaan met u gedeeld.

NETWERKLUNCH (12.50u - 14.00u)

Introductie : dhr. Gijsbert Boute, Raadgever van Vlaams Minister Bart Somers, bevoegd voor Samenleven en Binnenlands Bestuur.

Sessie 1 : Mr. Thierry Lauwers, Advocaat-Vennoot Lauwers & Seutin Fiscale advocaten

Sessie 2 : Mevr. Anne Minsart, financieel directeur van de stad en het OCMW van Mol

Sessie 3 : Mevr. Martine Luypaerts, adjunct financieel directeur van de stad en het OCMW van Lier