Patrimoniumbeheer voor de vzw


Het optimaal beheren van onroerend goed als (niet)eigenaar in een vzw

Introductie

Bezit uw vzw onroerend goed? Het beheer van dit patrimonium is vaak een uitdaging.

In dit seminarie worden de mogelijkheden en het beheer van het patrimonium van de vzw bekeken.

We bespreken het nieuwe goederenrecht en wat betekent dit voor uw vzw.

Een bijzondere aandacht krijgt het recht van opstal en erfpachtrecht.

Omschrijving

Wat indien uw vzw geen eigenaar is van onroerend goed? Is het verwerven van onroerend goed voor een vzw interessant? Een mix van eigendom en verhuur: hoe kunt u dit optimaliseren?

Zijn er alternatieven voor (ver)koop en verhuur?

Dit seminarie is een praktische uiteenzetting van het vernieuwde goederenrecht en wat dit kan betekenen voor uw vzw als eigenaar of niet-eigenaar.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Beleidsmakers, stafmedewerkers binnen de vzw.

Programma

Deel 1: de vzw als eigenaar van onroerend goed

 • Het nieuwe goederenrecht toegepast op het patrimonium vn de vzw:
  • recht van opstal
  • erfpachtrecht
  • de alternatieven voor (ver)koop en verhuur

 

Deel 2: de vzw als (ver)huurder van onroerend goed

 • Diverse soorten huur: handelshuur, gemmen recht, …
  • aandachtspunten bij het afsluiten van het contract:
  • wat is dwingend recht
  • waar is er contractuele vrijheid
 • Wat zijn de mogelijkheden tot versoepeling of verstrenging van de indexatie?
 • Meest voorkomende problemen tijdens de duur van het contract:
  • uitvoering van werken
  • betaling huur
  • verbreking overeenkomst
  • onderhuur of overdracht

Ulrike Beuselinck: patrner bij Seeds of Law, waar zij zich toelegt op het onroerend recht in het algemeen en het zakenrecht (opstalrecht, erfdienstbaarheden, gemene muur, mede-eigendom,...) en bouwrecht in de publieke en private sector in het bijzonder.

Toon Rummens: partner bij Seeds of Law, waar hij zich toelegt op het ondernemingsrecht in de meest ruime zin van het woord, met een bijzondere aandacht voor het vennootschaps- en verenigingsrecht, vastgoedrecht en contractenrecht.

Escala helpt u graag in uw continu streven naar verbetering en professionalisering.
Via in-house opleidingen, advies en begeleiding biedt Escala de nodige ondersteuning.