Fiscale club voor vzw’s - 2023


Volg de fiscale actualiteit op de voet.
Opleiding Fiscaliteit 220711

Introductie

De fiscale actualiteit onder de loep nemen en up-to-date blijven met steeds veranderende wetgevingen? De laatste nieuwe aandachtspunten voor vzw’s op juridisch en fiscaal vlak meepikken? Daar zet dit netwerk op in.

Elke sessie verbindt een vakspecialist theorie en praktijk – in mensentaal. Daarnaast is er ruimte voor vragen, ervaringsuitwisseling onder de deelnemers, en discussie.

Wat u verder mag verwachten: een aangenaam kader, een verzorgde lunch, en gelegenheid tot napraten met docenten en collega's van het netwerk.

U keert huiswaarts met een bredere kijk op de materie en met concrete opportuniteiten.

Omschrijving

Nog al te vaak bevindt een vzw zich in een grijze zone bij de interpretatie van de wetgeving. In dit totaaltraject bespreekt u de moeilijkheden die u als vzw ondervindt rond het toepassen van de fiscale en juridische regels.

Driemaal per jaar krijgt u actuele en praktijkgerichte informatie van vakexperten. Ze lichten de belangrijkste wijzigingen toe inzake rulings, parlementaire vragen, wetgeving en circulaires.

Als u toetreedt tot de club maakt u uw keuze uit onderstaand 'menu'.

U schrijft in als organisatie. Wat betekent dat u een collega kunt afvaardigen afhankelijk van bij wie de inhoud aansluit.

Informatief: de prijsinfo vindt u onder 'praktisch'.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Financiële profielen en stafmedewerkers van vzw's, boekhouders en consultants

Voorkennis

Kennis van fiscaliteit is vereist.

Bijkomende info

Voor elke sessie voorzien we een verzorgde lunch.

Eén inschrijving is op organisatieniveau.

 • U kunt, afhankelijk van de inhoud, een andere collega afvaardigen. Gelieve dit vooraf te melden.
 • Indien meerdere collega’s inschrijven, kunt u ons contacteren voor een kortingsformule.

Per sessie ontvangt u 3 punten permanente vorming ITAA.

Programma

Sessie 1: Update fiscaliteit binnen de vzw

(Gent, 30/03/2023, 12:30-16:00)

In deze update analyseert u de laatste wijzigingen binnen het fiscale domein van de vzw. De onderwerpen worden maximaal afgestemd op wat voor u relevant is. Hierdoor kan de concrete inhoud pas begin 2023 vorm krijgen.

Hebt u vragen over de actualiteit? Bezorg ze ons vooraf.

Sessie 2: Soorten belastingplichtigen, aftrekbeperkingen en wettelijke aftrekbeperkingen

(Gent, 25/05/2023, 12:30-16:00)

In dit seminarie gaat u aan de slag met het btw-statuut van vzw’s. U ontdekt welke soorten belastingplichtigen er zijn. U krijgt overzicht van de (wettelijke) aftrekbeperkingen en aftrekbare beroepkosten afhankelijk van of u onder de vennootschapsbelasting valt of de rechtspersonenbelasting.

De inhoud wordt afgestemd op de deelnemers en hun interesses.

Sessie 3: De patrimoniumtax aangifte en de aangifte rechtspersonenbelasting

(Gent, 26/09/2023, 12:30-16:00)

In deze sessie gaat u aan de slag met aangiftes. Weet u of uw vzw of stichting onder de patrimoniumtaks valt? U ontdekt wanneer en waar de aangifte moet gebeuren. En wat de gevolgen zijn bij geschillen.

Hetzelfde geldt voor de rechtspersonenbelasting. U leert wanneer en hoe u de aangifte moet indienen. Welke inkomsten in aanmerking komen. En welke bijlage(n) u moet meesturen. Tot slot staat u stil bij veel voorkomende fouten.

Hebt u vragen over een van deze aangiftes? Bezorg ze ons vooraf.

Korte inhoud:

 • De patrimoniumtax aangifte
  • Valt elke vzw onder de taks?
  • Wanneer moet de aangifte gebeuren?
  • Waar moet de aangifte gebeuren?
  • Wat is het tarief van de taks?
  • Wanneer moet de betaling gebeuren?
  • Geschillen en sancties
 • De aangifte rechtspersonenbelasting
  • Wanneer moet de aangifte gebeuren?
  • Hoe moet de aangifte gebeuren?
  • Welke inkomsten moet u aangeven?
  • Wat zijn veel voorkomende fouten?

Opgelet: Deze opleiding wordt georganiseerd door onze partner Skilliant. Het erkenningsnummer voor Skilliant is DV.O214464.

Prijsinfo

Voor de non-profit organisatie

U neemt deel aan de 3 sessies voor €440.

(prijs exclusief btw)

Voor de profit organisatie

U neemt deel aan de 3 sessies voor €660.

(prijs exclusief btw)

Voor elke sessie voorzien we een verzorgde lunch.

Een inschrijving is op organisatieniveau.

 • U kunt afhankelijk van de inhoud een andere collega afvaardigen. Gelieve dit vooraf te melden.
 • Indien meerdere collega’s inschrijven, kunt u ons contacteren voor een kortingsformule.

Per sessie ontvangt u 3 punten permanente vorming ITAA.

Sylvia Thienpont is business manager social profit bij SBB Accountants & Adviseurs. Sylvia is ook ondervoorzitter Cel Permanente vorming bij het ITAA, en redactielid VZW Actueel bij Larcier. Verder is ze gastdocent financieel management bij VIVES/Brugge Business School.

Filip De Scheemaeker is btw adviseur bij SBB Accountants & Adviseurs

Herman De Cnijf is directeur van de Fiscale Hogeschool. Hij is daarnaast accountant en lid van de kernredactie Fiscale Actualiteit.

Herman De Cnijf

Escala helpt u graag in uw continu streven naar verbetering en professionalisering.
Via in-house opleidingen, advies en begeleiding biedt Escala de nodige ondersteuning.