Fiscale club voor vzw’s


Volg de fiscale actualiteit op de voet.
Opleiding Fiscaliteit 210171

Introductie

De fiscale actualiteit onder de loep nemen en up-to-date blijven met de steeds veranderende wetgevingen, nieuwe aandachtspunten en opportuniteiten op juridisch en fiscaal vlak, is onontbeerlijk binnen elke vzw .

Daar zet dit netwerk op in. Dit binnen een aangenaam kader met voorafgaand aan de sessie een verzorgde lunch en achteraf gelegenheid tot napraten met docenten en collega's van het netwerk.

Er is op elke sessie kennisoverdracht door een specialist die in mensentaal theorie en praktijk verbindt. Daarnaast is er ruimte voor vragen, ervaringsuitwisseling onder de deelnemers, discussie en debat over de fiscale en juridische onderwerpen die aan bod zullen komen.

Zo zorgen wij ervoor dat u met een bredere kijk op de materie, aandachtspunten en opportuniteiten aan de slag kan binnen uw vzw.

Omschrijving

In dit totaaltraject lijsten we de belangrijkste wijzigingen op inzake rulings, parlementaire vragen, wetgeving en circulaires.

Daarnaast bespreken we de moeilijkheden die een vzw ondervindt met het toepassen van de fiscale en juridische regels. Nog al te vaak bevindt een vzw zich in een grijze zone bij de interpretatie van de wetgeving.

Als u toetreedt tot de club maakt u uw keuze uit onderstaand 'menu'. Prijsinfo vindt u onder 'praktisch'.

U schrijft in als organisatie. Dit betekent dat u een andere deelnemer kunt afvaardigen afhankelijk van bij wie de inhoud aansluit.

Driemaal per jaar krijgt u actuele en praktijkgerichte informatie van docenten met elk hun specialisatie binnen hun vakgebied.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Financiële profielen en stafmedewerkers van vzw's, boekhouders en consultants

Voorkennis

Kennis van fiscaliteit is vereist.

Programma

Sessie 1: Update fiscaliteit binnen de vzw (Gent, 29/03/2022 :30-16:00)

In deze update analyseren we de laatste wijzigingen binnen het fiscale domein van de vzw. We denken hierbij aan de uitbreiding van het toepassingsgebied van het verenigingswerk, de recentste wijzigingen rond e-commerce, giften, ... Uiteraard stemmen we de topics maximaal af op de deelnemers en wat voor u relevant is. Er mogen ook steeds vragen vooraf bezorgd worden.

De laatste juridische en fiscale ontwikkelingen die een concrete impact hebben op uw organisatie worden besproken.

Korte inhoud:

 • Update fiscale wijzigingen binnen het domein van de vzw met een bijzondere aandacht voor:
  • de uitbreiding van het toepassingsgebied van het verenigingswerk
  • giften
  • de recentste wijzigingen rond e-commerce
  • ...

Sessie 2: Update btw met bijzondere aandacht voor huur en verhuur, koop en verkoop van een onroerend goed binn de vzw (Gent, 31/05/2022, 12:30-16:00)

In dit seminarie komt het btw-statuut van vzw’s aan bod. Er wordt een overzicht gegeven van de recente wijzigingen waarbij de relatie tussen verkoop en verhuur van vastgoed en de vzw bijzondere aandacht krijgt naast andere relevante kwesties op basis van de deelnemers.

De inhoud wordt afgestemd op de deelnemers en hun interesses die vooraf worden bevraagd. Afhankelijk daarvan wordt kort of lang stilgestaan bij volgende topics:

 • Huur en verhuur binnen een vzw:
  • Verhuur van zalen aan of door vzw’s: mét of zonder btw?
  • Kortdurende verhuur aan vzw’s: mét of zonder btw?
  • Verhuur van culturele dragers (bibliotheken, mediatheken, …), sportverenigingen, jeugdhuizen: wanneer vrijgesteld?
  • Huren en verhuren aan een privé-persoon
 • Verkopen en kopen binnen een vzw:
  • Werk in onroerende staat verricht voor vzw’s: toepasselijk btw-tarief?
  • Verlegging van de heffing: wanneer verplicht?
 • De vrijstellingen van Art.44 W.BTW:
  • Wat is de reikwijdte van dit artikel voor socio- en culturele verenigingen, sportverenigingen?
  • De vrijstelling voor kostendelende verenigingen: onder welke voorwaarden?
  • Wanneer is onderwijs vrijgesteld?
 • Gemengde en gedeeltelijke btw-belastingplichtigen:
  • Wanneer het algemeen verhoudingsgetal, wanneer het werkelijk gebruik toepassen? Is er een keuzemogelijkheid?
  • Bijzondere financieringsbronnen (lidgelden, sponsoring, …) en de invloed op het algemeen verhoudingsgetal

Sessie 3 Rechtspersonenbelasting vs vennootschapsbelasting (Gent, 20/09/2022, 12:30-16:00)

Na de invoering van het nieuwe WVV weet u dat uw vzw verrichtingen van winstgevende aard mag stellen. Deze wijziging biedt naast belangrijke opportuniteiten nl. een verruiming van de toegelaten activiteiten ook een risico: de onderwerping aan de vennootschapsbelasting. Wat zijn risico's en opportuniteiten?

Korte inhoud:

 • De 3 categorieën van de rechtspersonenbelasting
 • De overgang van rechtspersonenbelasting naar vennootschapsbelasting en omgekeerd: een wettelijke regeling in zicht
 • Welke rechtspraak in de hoven van beroep is hierrond verschenen?

Opgelet: Deze opleiding wordt georganiseerd door onze partner Skilliant. Het erkenningsnummer voor Skilliant is DV.O214464.

Prijsinfo

Inschrijvingsformules:

Voor de non-profit organisatie

 • Formule 1: Bij deelname aan 2 sessies betaalt u €300
 • Formule 2: Bij deelname aan 3 sessies betaalt u €400 (ipv €450 euro)

(prijzen exclusief btw)

Voor de profit organisatie

 • Formule 1: Bij deelname aan 2 sessies betaalt u €400
 • Formule 2: Bij deelname aan 3 sessies betaalt u €550 (ipv €600)

(prijzen exclusief btw)

Gelieve bij de inschrijving in het vak 'opmerkingen' de juiste formule mee te delen.

Voorafgaand aan elke sessie wordt een verzorgde lunch voorzien.

Meld de formule waarvoor u inschrijft in de inschrijvingsfiche. Wij passen dan de correcte prijs toe.

Indien er meerdere collega’s inschrijven voor de club kunt u ons contacteren voor een kortingsformule.

Een inschrijving is op organisatieniveau. U kunt dus afhankelijk van de inhoud een andere collega afvaardigen. Gelieve dit voorafgaand aan de sessie te melden.

Per sessie ontvangt u 3 punten permanente vorming ITAA.

Stefan Ruyschaert | Adviseur FOD Financiën, professor UGent, Faculteit Economie, vakgroep Accountancy, Bedrijfsfinanciering en Fiscaliteit.

Sylvia Thienpont | Senior consultant social profit SBB

Escala helpt u graag in uw continu streven naar verbetering en professionalisering.
Via in-house opleidingen, advies en begeleiding biedt Escala de nodige ondersteuning.