Doorrekenen van kosten binnen de vzw


Voorkom discussies met partners en de btw administratie
Opleiding Fiscaliteit 210684

Introductie

De doorrekening van kosten is een problematiek waar vzw’s vroeg of laat mee geconfronteerd worden. In deze opleiding krijgt u een goed overzicht welke regels u als vzw moet hanteren inzake de doorrekening van kosten.

Omschrijving

Verenigingen die reeds btw-plichtig zijn voor andere btw-activiteiten moeten zich de vraag stellen welke btw-behandeling moet toegekend worden aan het doorrekenen van kosten, zeker als het over verschillenden leveringen van goederen en/of diensten gaat.

Verenigingen die nog niet over een btw-nummer beschikken moeten nagaan in welke mate ze btw-plichtig worden louter omwille van het doorrekenen van diverse kosten.

Indien de doorrekeningen dan ook nog eens plaatsvinden in een internationale context, wordt de zaak er niet minder eenvoudig op, zowel langs uitgaande zijde (zelf kosten doorrekenen als vzw) als langs inkomende zijde (kosten aangerekend krijgen).

Deze btw-opleiding is dan ook een grondige bespreking van de problematiek van de doorrekening van kosten en toegelicht met concrete voorbeelden uit de praktijk waar u onmiddellijk mee aan de slag kunt.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

De financiële profielen, boekhouders en bedienden, stafmedewerkers en beleidsmedewerkers binnen de vzw.

Voorkennis

Een basiskennis btw is wenselijk.

Programma

Doorrekening van kosten bij diensten

  • Administratiekosten, personeelskosten, advocaatkosten, medische prestaties en andere btw-vrijstellingen, reiskosten, lidgelden, verzekeringen, schadevergoedingen, projectkosten, huur, werk in onroerende staat,  …

Doorrekening van kosten bij goederen

  • Investeringsgoederen, overige goederen, …

Aandachtspunten recht op aftrek

  • Aftrekbeperkingen (autokosten, restaurantkosten, kosten van onthaal, hotelkosten)
  • Kosten in het buitenland
  • Verhoudingsgetal vs werkelijk gebruik

Aandachtspunten samenwerking (btw-eenheid, zelfstandige groepering)

Escala helpt u graag in uw continu streven naar verbetering en professionalisering.
Via in-house opleidingen, advies en begeleiding biedt Escala de nodige ondersteuning.