Wegwijs in de Beleids- en Beheerscyclus voor lokale besturen (BBC)

Opleiding Financieel Beleid 170515

Omschrijving

De beleids- en beheerscyclus (BBC) voor lokale besturen beoogt het planmatig en strategisch management van deze besturen te ondersteunen.

Om hierin inzicht te verwerven is het essentieel om vertrouwd te zijn met de cruciale begrippen van de BBC (meerjarenplan, budget, beleidsveld, jaarrekening,...)

Hierdoor gaan ook de financiële documenten van de gemeente en het OCMW meer gaan "spreken".

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Medewerkers van gemeente of OCMW, alsook alle geïnteresseerden die meer inzicht wensen te verwerven in de lokale beleids- en beheerscyclus.

Voorkennis

Geen voorkennis vereist

Programma

Inleidende situering van de Beleids- en Beheersscyclus

Schema en concept van de BBC

Begrippenkader :

- beleidsdomein/beldidsitem,

- prioritair/overig,

- transactieprincipe,

- investeringsenveloppes,

- algemeen rekeningstelsel,

- ruil/niet-ruil

- ...

Startpunt : het meerjarenplan

- principes, opbouw en actoren,

- financiële nota,

- autofinancieringsmarge,

- ,...

Budget :

- opbouw,

- methodiek,

- documenten,

- ontvangstencyclus,

- uitgavencyclus,

- wijzigingen,...

jaarrekening

geplande wijzigingen in de BBC

Lesdata

Datum Startuur Einduur

Deze data zijn nog onderhevig aan wijzigingen.

Locatie

 • Escala Kortrijk
 • Doorniksesteenweg 220
 • 8500 Kortrijk
Bekijk op Google Maps

Contact

 • T: 078 35 39 30
 • F: 051/268754
 • info@escala.be

Lesdata

Datum Startuur Einduur

Deze data zijn nog onderhevig aan wijzigingen.

Locatie

 • Provincie Antwerpen - Kamp C
 • Britselaan 20
 • 2260 Westerlo
Bekijk op Google Maps

Contact

 • T: 078 35 39 30
 • F: 051/268754
 • info@escala.be