Wegwijs in de Beleids- en Beheerscyclus voor lokale besturen (BBC)


Kennismaking met de cruciale begrippen van de BBC

Introductie

BBC: Strategisch en financieel beleid voor openbare besturen. In deze webinar wordt dit systeem van planning, registratie en rapportering van zowel de financiële als de niet-financiële basisgegeven van het lokaal bestuur op een praktische wijze aangeleerd.

Omschrijving

De beleids- en beheerscyclus (BBC) voor lokale besturen beoogt het planmatig en strategisch management van deze besturen te ondersteunen.

Om hierin inzicht te verwerven is het essentieel om vertrouwd te zijn met de cruciale begrippen van de BBC (meerjarenplan, budget, beleidsveld, jaarrekening, ...).

Hierdoor gaan ook de financiële documenten van de gemeente en het OCMW meer gaan "spreken".

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Medewerkers van gemeente of OCMW, alsook alle geïnteresseerden die meer inzicht wensen te verwerven in de lokale beleids- en beheerscyclus.

Voorkennis

Er is geen voorkennis vereist.

Methodologie

Webinar

Programma

 • Inleidende situering van de Beleids- en Beheersscyclus
 • Schema en concept van de BBC
 • Begrippenkader:
  • beleidsdomein/beldidsitem
  • prioritair/overig
  • transactieprincipe
  • investeringsenveloppes
  • algemeen rekeningstelsel
  • ruil/niet-ruil
  • ...
 • Startpunt:
  •  het meerjarenplan
  • principes, opbouw en actoren
  • financiële nota
  • autofinancieringsmarge
  • ...
 • Budget:
  • opbouw
  • methodiek
  • documenten
  • ontvangstencyclus
  • uitgavencyclus
  • wijzigingen
  • ...
 • Jaarrekening
 • Recentste wijzigingen in de BBC
 • Praktische oefeningen

Jeff Van Ouytsel is projectmanager voor de Stad Antwerpen, voorheen o.a. bestuurscoördinator Interne Audit en directeur strategische HR diensten. Bij de opstart van de BBC was Jeff als bestuurscoördinator strategische coördinatie mee verantwoordelijk voor de uitrol binnen Stad en OCMW.

Escala helpt u graag in uw continu streven naar verbetering en professionalisering.
Via in-house opleidingen, advies en begeleiding biedt Escala de nodige ondersteuning.