Wegwijs in de Beleids- en Beheerscyclus voor lokale besturen (BBC)


Kennismaking met de cruciale begrippen van de BBC
Opleiding Financieel Beleid 170515

Omschrijving

De  beleids- en beheerscyclus (BBC) voor lokale besturen beoogt het planmatig en strategisch management van deze besturen te ondersteunen.

Om hierin inzicht te verwerven is het essentieel om vertrouwd te zijn met de cruciale begrippen van de BBC (meerjarenplan, budget, beleidsveld, jaarrekening,...).

Hierdoor gaan ook de financiële documenten van de gemeente en het OCMW meer gaan "spreken".

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Medewerkers van gemeente of OCMW, alsook alle geïnteresseerden die meer inzicht wensen te verwerven in de lokale beleids- en beheerscyclus.

Voorkennis

Er is geen voorkennis vereist.

Programma

 • Inleidende situering van de Beleids- en Beheersscyclus
 • Schema en concept van de BBC
 • Begrippenkader:
  • beleidsdomein/beldidsitem
  • prioritair/overig
  • transactieprincipe
  • investeringsenveloppes
  • algemeen rekeningstelsel
  • ruil/niet-ruil
  • ...
 • Startpunt:
  •  het meerjarenplan
  • principes, opbouw en actoren
  • financiële nota
  • autofinancieringsmarge
  • ...
 • Budget:
  • opbouw
  • methodiek
  • documenten
  • ontvangstencyclus
  • uitgavencyclus
  • wijzigingen
  • ...
 • jaarrekening
 • geplande wijzigingen in de BBC

Kies eerst een locatie/tijdstip om deze gegevens te kunnen zien

Lesdata

Datum Startuur Einduur
dinsdag 28/04/2020 09:30 12:30
dinsdag 28/04/2020 13:30 16:30

Data onder voorbehoud van eventuele wijzigingen.

Locatie

 • Brabanthal
 • Brabantlaan 1
 • 3001 Heverlee
Bekijk op Google Maps

Contact

 • T: 078 35 39 30
 • F: 051/268754
 • Tine@escala.be