Verzekering van evenementen


De risico's. Interactieve webinar!
Webinar Financieel Beleid 190054

Omschrijving

Deze opleiding is erop gericht u de risico's te leren leren kennen van de organisatie van een evenement door vzw's, feitelijke verenigingen, ...

Hierbij wordt ook stilgestaan bij het verschil tussen een feitelijke vereniging en een vzw en de diverse verzekeringen die nuttig zijn in het kader van de organisatie van een evenement.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Inrichters van evenementen, bestuurders en leden van een vzw of feitelijke vereniging alsook tussenpersonen in verzekeringen en hun personeel, schadebeheerders, PCPers, VVDers

Voorkennis

Er is geen voorkennis vereist.

Programma

Tijdens deze opleiding komen onder meer volgende onderwerpen aan bod:

  • Het brand drama in Aalst: artikelen burgerlijk wetboek betreffende de huurder; nut van de brandpolis
  • Artikelen 1382 en 1386bis burgerlijk wetboek met voorbeelden
  • Verschil feitelijke vereniging en vzw
  • Waarborg persoonlijke ongevallen, statuut vrijwilliger
  • Speciale polissen bij evenementen
  • vzw structuur, verantwoordelijkheid van de bestuurders
  • D&O polis
  • Handelaars die helpen, landbouwer met zijn tractor in de stoet, ...
  • Speciaal statuut carnaval voertuigen, ...
  • ...

Escala helpt u graag in uw continu streven naar verbetering en professionalisering.
Via in-house opleidingen, advies en begeleiding biedt Escala de nodige ondersteuning.