Studiedag Gemeentefiscaliteit anno 2021

Opleiding Financieel Beleid 210174

Voor wie is deze opleiding bestemd?

  • Burgemeesters
  • Financieel directeurs, medewerkers financiële diensten, schepenen bevoegd voor financiën, kabinetsmedewerkers
  • Diensthoofd economie, medewerkers diensten economie, schepenen bevoegd voor economie, kabinetsmedewerkers
  • Diensthoofd wonen/omgeving, medewerkers diensten wonen/omgeving, schepenen bevoegd voor wonen/omgeving, kabinetsmedewerkers
  • Stafmedewerkers
  • Juristen
  • Intercommunales
  • ...

Kortom alle betrokkenen en actoren die in gemeentefiscaliteit een instrument zien om tot de gewenste resultaten te komen en de financiële gezondheid te waarborgen.

Escala helpt u graag in uw continu streven naar verbetering en professionalisering.
Via in-house opleidingen, advies en begeleiding biedt Escala de nodige ondersteuning.