Rechtsbijstand - verzekeringen - Escala


Basisprincipes concreet uitgelegd!
Opleiding Financieel Beleid 111172

Omschrijving

Rechtsbijstand is als verzekering minder bekend. Zeker gezien deze verzekering een aantal principes behelst waar je als cliënt niet bij stilstaat.

Echter, bij een ongeval of schadegeval is het niet altijd duidelijk wie er schuld heeft, dus aansprakelijk is. Ook kan het zijn dat er onenigheid tussen partijen is rond het schadebedrag. In een geschil in het kader van een overeenkomst of contract, kan het veel tijd en moeite kosten om uw gelijk te halen enz.

Een verzekering rechtsbijstand is in deze meer dan nuttig, in de eerste plaats om uw rechten te kennen en - als dat nodig is - die rechten zoals in de polis bepaald ook te verdedigen, of u nu zelf een claim wil formuleren dan wel wanneer u zich moet verweren. En dat zonder dat de zaak moet geëscaleerd zijn tot een gerechtelijke, administratieve of andere procedure. In veel gevallen kan een minnelijke regeling het onheil reeds oplossen. Indien dat toch niet het geval is, zal de rechtsbijstandsverzekering de proceskosten en de erelonen aan advocaten en experten dekken.

Gezien deze verzekering niet verplicht is, is het handig om te weten wat de basisprincipes van deze verzekering inhouden. Ook is het goed om de verschillende deelgebieden van deze verzekering te kennen (niet alleen de meeste gekende "rechtsbijstand motorrijtuigen").

In deze korte opleiding krijgt u inzicht in de principes en de mogelijkheden van wat rechtsbijstand inhoudt.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Deze opleiding is gericht naar medewerkers van lokale en openbare besturen, zorginstellingen en social-profit instanties die instaan voor het beheer van de verzekeringsdossiers.

Voorkennis

U hebt zicht op de huidige verzekeringen van uw dienst of instantie.

Programma

 • Basis wetgeving
  • Algemeen kader rechtsbijstand
  • Wet op de landverzekeringsovereenkomst van 25 juni 1992
  • KB op de rechtsbijstand van 12 okt1990
 • Rechtsbijstand basisprincipes met praktische voorbeelden
  • Principes en begrippen
  • Verschillende formules en dekkingen
  • Verloop van een geschil
  • Extracontractuele en contractuele geschillen
  • Gerechtelijke of buitengerechtelijke (minnelijke) regeling
 • Verschillende deelgebieden met duiding van de specifieke elementen
  • rechtsbijstand motorrijtuigen
  • rechtsbijstand privé-leven
  • rechtsbijstand voor zelfstandigen en bedrijven

Marnik Vanhaverbeke

Afgevaardigd bestuurder LAR, gespecialiseerde verzekeraar rechtsbijstand van de AXA Groep

Escala helpt u graag in uw continu streven naar verbetering en professionalisering.
Via in-house opleidingen, advies en begeleiding biedt Escala de nodige ondersteuning.