Debiteurenbeheer in Lokale Besturen - Innen van fiscale en niet-fiscale vorderingen


Meer dan ooit actueel voor gemeenten en OCMW's
Opleiding Financieel Beleid 150317

Omschrijving

Debiteurenbeheer is meer dan ooit actueel voor gemeenten en OCMW's. De tijden van budgettaire krapte maken dat er nood is aan een efficiënte inning van de ontvangsten.

Deze opleiding reikt u niet enkel theoretische begrippen aan, maar ook bruikbare praktische tips voor in de dagelijkse praktijk. Verder is er aandacht voor de naderende inkanteling van de OCMW's in de gemeente.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Financieel beheerders en medewerkers van belastingdiensten en andere diensten betrokken bij inning van fiscale en niet-fiscale vorderingen binnen lokale besturen.

Programma

 • Inleiding
  • Wat is debiteurenbeheer ?
  • Doelstellingen van debiteurenbeheer
  • Kritische succesfactoren
 • Naar één debiteurenbeheer voor gemeentebestuur en OCMW
 • Soorten opbrengsten ven gemeente en OCMW / fiscaal en niet-fiscaal
  • De fiscale vorderingen
  • De niet-fiscale vorderingen
 • Invordering van (kohier-)belasting
  • Stappen: van reglement tot inning
 • Invordering van niet-fiscale vorderingen
  • Stappen: van reglement tot inning
 • Bijzondere gevallen
  • Bijzondere gevallen OCMW (terugvordering leefloon ,...)
  • Bijzondere gevallen gemeente (invordering GAS-boetes ,...)
 • Praktische juridische, financiële en boekhoudkundige topics
  • Dwangbevel
  • Rappelkosten
  • Collectieve schuldenregeling
  • Overlijden schuldenaar
  • Verjaring
  • Verwerking van oninbare vorderingen in de BBC
  • ...
 • Rapportering over debiteurenbeheer

Kies eerst een locatie/tijdstip om deze gegevens te kunnen zien

Lesdata

Datum Startuur Einduur
dinsdag 03/12/2019 09:30 12:30
dinsdag 03/12/2019 13:30 16:30

Data onder voorbehoud van eventuele wijzigingen.

Locatie

 • Brabanthal
 • Brabantlaan 1
 • 3001 Heverlee
Bekijk op Google Maps

Contact

 • T: 078 35 39 30
 • F: 051/268754
 • Tine@escala.be