Debiteurenbeheer in Lokale Besturen - Innen van fiscale en niet-fiscale vorderingen


Meer dan ooit actueel voor gemeenten en OCMW's
Opleiding Financieel Beleid 150317

Omschrijving

Debiteurenbeheer is meer dan ooit actueel voor gemeenten en OCMW's. De tijden van budgettaire krapte maken dat er nood is aan een efficiënte inning van de ontvangsten.

Deze opleiding reikt u niet enkel theoretische begrippen aan, maar ook bruikbare praktische tips voor in de dagelijkse praktijk. Verder is er aandacht voor de gevolgen van de integratie van de OCMW's in de gemeenten, die sinds 1 januari 2019 een feit is.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Financieel beheerders en medewerkers van belastingdiensten en andere diensten betrokken bij inning van fiscale en niet-fiscale vorderingen binnen lokale besturen.

Programma

 • Inleiding
  • Wat is debiteurenbeheer ?
  • Doelstellingen van debiteurenbeheer
  • Kritische succesfactoren
 • Naar één debiteurenbeheer voor gemeentebestuur en OCMW
 • Soorten opbrengsten ven gemeente en OCMW / fiscaal en niet-fiscaal
  • De fiscale vorderingen
  • De niet-fiscale vorderingen
 • Invordering van (kohier-)belasting
  • Stappen: van reglement tot inning
 • Invordering van niet-fiscale vorderingen
  • Stappen: van reglement tot inning
 • Bijzondere gevallen
  • Bijzondere gevallen OCMW (terugvordering leefloon ,...)
  • Bijzondere gevallen gemeente (invordering GAS-boetes ,...)
 • Praktische juridische, financiële en boekhoudkundige topics
  • Dwangbevel
  • Rappelkosten
  • Collectieve schuldenregeling
  • Overlijden schuldenaar
  • Verjaring
  • Verwerking van oninbare vorderingen in de BBC
  • ...
 • Rapportering over debiteurenbeheer
 • Uw vragen en ervaringsuitwisseling met de medecursisten

Escala helpt u graag in uw continu streven naar verbetering en professionalisering.
Via in-house opleidingen, advies en begeleiding biedt Escala de nodige ondersteuning.