Lassen basis


Booglassen met beklede elektroden en half-automatisch lassen
Opleiding Bouw en installatie 130179

Wat kent men na het volgen van deze opleiding?

Na deze opleiding beheerst u de basisvaardigheden inzake lastechnieken. Een basisopleiding in beklede elektrodelassen en het halfautomatische lassen (het zogenaamde MIG/MAG -lassen).

Tijdens deze praktijkgerichte opleiding verwerft ue de basisvaardigheden van deze lasprocedés.

Introductie

Een profiel of eenvoudige constructie lassen of betonijzer lassen?

Omschrijving

U leert de basisvaardigheden in het booglassen met beklede elektroden en half automatisch lassen (MIG/MAG lassen) aangevuld met de nodige theoretische ondersteuning.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Werknemers op de werf of bouwplaats, technische dienst, ...

Bijkomende info

Persoonlijke beschermingsmiddelen:

  • De cursist zorgt voor aangepaste werkkledij: werkpak, veiligheidsschoenen en handschoenen.
  • Lashelmen zijn ter uwer beschikking.
lassen--vlechten--bouw--betoni-1-1_2013-179.jpg
lassen--vlechten--bouw--betoni-1-4_2013-179.png

Programma

Volgende las procedés komen aan bod:

 

1. BMBE LASSEN (Booglassen met beklede elektroden)

2. MIG/MAG LASSEN (Half-automatisch lassen)

 

Telkens theoretische ondersteuning:

  • De lasinstallaties en het lasproces
  • Materialen en types elektrodes
  • Lasnaadvoorbewerking
  • Keuze van de elektrode en/of toevoegmateriaal
  • Lassymbolisatie op tekeningen
  • Geldende lasnormen

 

Met aandacht voor de veiligheidsvoorschriften

 

Dit is een praktische opleiding!

 

Escala helpt u graag in uw continu streven naar verbetering en professionalisering.
Via in-house opleidingen, advies en begeleiding biedt Escala de nodige ondersteuning.