Isolatie introductie


De isolatiesector is erg in beweging
Opleiding Bouw en installatie 100975

Wat kent men na het volgen van deze opleiding?

Na het volgen van deze opleiding bent u op de hoogte van de basisprincipes en het nut van grondig isoleren. De opleiding geeft inzicht  in de nodige acties die genomen dienen te worden om aan de eisen te voldoen.

Omschrijving

Goed isoleren wordt steeds belangrijker. Enerzijds zijn er een aantal wettelijke verplichtingen die het belang onderstrepen, maar anderzijds vragen ook meer en meer bouwheren naar een goed geïsoleerd gebouw. De isolatiesector is erg in beweging en mensen met een gedegen kennis ter zake zijn dun gezaaid.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Deze opleiding richt zich tot de non-profit sector en de openbare besturen. Het betreft een theoretische opleiding.

Voorkennis

Er is geen voorkennis vereist.

Methodologie

de opleiding is theoretisch en wordt gegeven aan de hand van een pwpt-presentatie.

Programma

- Doel van isoleren

- Eenvoudige bouwfysica: Condensatie, warmtetransport, ventilatie

- Soorten isolatiematerialen en hun kenmerken

- De thermische coëfficiënten: Warmtegeleiding, Warmteweerstand R en Warmtedoorgang U

- Isolatie technieken in de praktijk

- Nieuwbouw - Renovatie

- Isolatie wetgeving

Escala helpt u graag in uw continu streven naar verbetering en professionalisering.
Via in-house opleidingen, advies en begeleiding biedt Escala de nodige ondersteuning.