Camerabewaking


Grondige kennis van Closed Circuit Television Camera
Opleiding Bouw en installatie 080104

Wat kent men na het volgen van deze opleiding?

U kent de principewerking van een Closed Circuit Television Camera (CCTV) -installatie met alle bijbehorende componenten. Ook kunt u een CCTV-installatie concipiëren en in dienst stellen.

NIEUW: volg de opleiding camerabewaking digitaal via live webinar (avondsessies)!!

Introductie

De markt voor camerabewaking neemt de laatste jaren enorm toe. Zowel voor openbaar nut als voor privégebruik is dit het geval. De interesse in deze specialisatie van de beveiligingsmarkt is dan ook gelijkmatig meegegroeid.

Omschrijving

Het plaatsen en opleveren van een camerabewakingsinstallatie is meer dan kabeltjes verbinden. Belangrijk is te weten wat een camera precies doet, wat de functie van een lens precies is en hoe u omgaat met specifieke vragen van de eindgebruiker. Zowel analoge camera's worden behandeld maar met evenveel zorg worden de IP- camera's of ook wel megapixelcamera's behandeld. De betekenis van resolutie, pixels, CMOS, streams, bandbreedte enz., zullen na deze opleiding alvast duidelijker worden.  

Wat inbraakbeveiliging betreft bestaat er een stevige wetgeving. Sinds de wet Tobback vervangen is door de wet Jambon moet je voor camerabewaking een erkenning hebben als beveiligingsonderneming. Het is zelfs verboden om gebruik te maken van niet vergunde ondernemingen!

Er bestaat wel een wetgeving omtrent de wet op de privacy. De camerabewakingswet zit hier onder gebracht. Deze wetgeving moet uiteraard gevolgd worden door de installateur en de gebruiker. Welke stappen er moeten genomen worden door deze twee betrokken partijen wordt in deze cursus aangepakt.

Wij organiseren deze cursus om u een grondige kennis van CCTC bij te brengen: vanaf de basisprincipes tot de meest moderne technologieën. De docent besteedt veel aandacht aan de praktijk.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

 • Installateurs: elektriciteit, beveiliging en domotica
 • Securitymanagers
 • Medewerkers ondernemingen, openbare besturen en instellingen, die naast hun eigenlijke functie verantwoordelijk zijn voor security: zowel diensten safety, faciliteit, preventie, infrastructuur als personeel
 • Medewerkers veiligheid van politie en bewakingsdiensten

Voorkennis

U hebt een basiskennis elektriciteit.

Methodologie

U krijgt praktische oefeningen en demonstraties. Om praktische redenen bestaat een groep uit maximum 10 personen voor de oefeningen.

Programma

 • Basistheorie van het videosignaal
 • Soorten lenzen
 • De juiste lens bepalen
 • Lenzen afregelen
 • Analoge en ip- camera's
 • Soorten camera's
 • Basisbegrippen van camera's
 • Principiële werking
 • Resolutie
 • Shuttersnelheid
 • Identificatie - herkenning - overzicht
 • Beelden per seconde
 • Lichtgevoeligheid
 • Camera afregelen
 • Camera monteren
 • Randapparatuur
 • DVR's en NAS opname
 • Casestudie: een gebouw beveiligen d.m.v. camera's
 • Praktische oefening op analoge en megapixelcamera's met opname

Escala helpt u graag in uw continu streven naar verbetering en professionalisering.
Via in-house opleidingen, advies en begeleiding biedt Escala de nodige ondersteuning.