Omgaan met personen met een psychiatrisch ziektebeeld


Verwerf een beter inzicht in de denk- en reactiepatronen van personen met een psychiatrisch ziektebeeld.
Opleiding Bewaking 100030

Omschrijving

In het uitoefenen van uw job komt u met een grote diversiteit aan mensen in contact. Deze personen kunnen kampen met heel uiteenlopende en dikwijls gecompliceerde problemen. Sommige personen kampen met psychiatrische ziektebeelden. Het herkennen van psychiatrische ziektebeelden is een vaardigheid die u zich eigen moet maken, zodanig dat u kunt anticiperen op mogelijke gevoeligheden en deze beter kunt inschatten. Deze opleiding geeft u een beter inzicht in de leefwereld van deze kwetsbare groep mensen, zodat u professioneel kunt reageren indien er zich eigenaardig gedrag voordoet dat gerelateerd is aan een ziektebeeld. In deze opleiding verkrijgt u over diverse stoornissen algemene informatie en een beter inzicht in de denk- en reactiepatronen.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

 • ambtenaren
 • maatschappelijk assistenten
 • thuisverpleegkundigen
 • medewerkers zorgsector
 • politie

Baremische erkenning werd aangevraagd.

Programma

Ziektebeelden die in deze opleiding aan bod komen:

 • psychose
 • schizofrenie
 • persoonlijkheidsstoornissen
 • dissociatieve stoornissen
 • automutilatie of zelfverwonding
 • angst
 • bipolaire stoornis
 • depressie

Mike De Clercq is licentiaat criminologie en ervaren begeleider van psychiatrische patiënten binnen het Psychiatrische Centrum Sint-Jan-Baptist.

Escala helpt u graag in uw continu streven naar verbetering en professionalisering.
Via in-house opleidingen, advies en begeleiding biedt Escala de nodige ondersteuning.