Agressiecoach


Spilfiguur in het agressiebeheersingsbeleid in uw organisatie
Opleiding Bewaking 180519

Introductie

Vanuit de overtuiging dat het mogelijk is om het risico op agressie en geweld terug te dringen en de effecten ervan te beperken door middel van a/ preventie, b/ controle en c/ nazorg, bieden wij deze totaalopleiding aan.

Met verschillende onderbouwde tools en richtlijnen doorheen de verschillende sessies, willen we een zo’n gediversifieerd mogelijk kader aanreiken: om voortaan beter te kunnen omgaan met agressie-incidenten én de deelnemer te ondersteunen en te inspireren bij het opstellen van een agressiebeheersingsbeleid, dit zowel op macro- als op microniveau.

Omschrijving

Het finale doel van de opleiding tot agressiecoach is het ontwikkelen van een profiel dat enerzijds gericht is op de beleidsmatige aanpak en beheersing van het aantal incidenten op de werkvloer en anderzijds toelaat om individuele agressie-incidenten meer de-escalerend en contextueel te kunnen benaderen.

Deze opleiding kadert binnen een toenemende professionalisering van de aanpak van deze incidenten, waarin de verschillende initiatieven en instrumenten op het vlak van preventie, procedures, opvang van personeel en vorming op elkaar worden afgestemd. De modules kennen een logische opbouw en worden serieel aangeboden.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Preventieadviseurs, veiligheidsverantwoordelijken, securitymanagers, maatschappelijk assistenten, onthaalmedewerkers, ...

Methodologie

De docenten vertellen u graag zelf wie ze zijn en hoe ze hun lessen aanpakken.

U leest er hier meer over.

agressiecoach-1-4_2018-519.jpg

Programma

Traject van 10 sessies bestaande uit de modules:

1. Psychosociaal welzijn en detecteren van agressief gedrag (2 sessies)

De cursist is in staat om daden van agressie in een vroeg stadium te detecteren en om escalatie te vermijden. Ook is men instaat om hedendaagse psychosociale problemen vroegtijdig te detecteren.

 • Wat is agressie?
  Positieve versus negatieve agressie – uitlokkende factoren versus remmingen tegen agressie Subjectiviteit met betrekking tot het interpreteren van agressie
 • Soorten agressie
  • Frustratieagressie
  • Instrumentele agressie
  • Psychopathologische agressie
 • Wat - uitingsvormen - gerichtheid - motieven - biologische reacties
 • Meest voorkomende reacties
  • Vechten - vluchten - bevriezen - onderhandelen
  • Agressie geplaatst tegenover andere vormen van moeilijk gedrag
 • Duiden reacties – belang reacties – afstand nemen
 • Basishoudingen bij het managen van agressie: op een beschrijvende en demonstrerende wijze agressief gedrag leren markeren – (h)erkennen en begrenzen
 • Respecteren persoonlijke ruimte – grens aangeven

2. Ontwikkelen van een agressieprotocol (3 sessies)

De cursist kan een professioneel agressie-protocol opstellen voor een organisatie en weet hoe dit geïmplementeerd moet worden.

 1. Agressiebeleid
 2. Inleiding
 3. Definitie
 4. Breed draagvlak
  1. Hoe informeer je zoveel mogelijk personen binnen je organisatie?
  2. Hoe motiveer je zoveel mogelijk personen binnen je organisatie?
  3. Hoe betrek je zoveel mogelijk personen binnen je organisatie?
  4. Hoe start je een werkgroep agressie op?
 5. Het analyseren van een organisatie
  1. Hoe spoor je risico’s, zwakke plekken en sterktes op?
  2. De preventiepiramide, preventieketen,…
 6. Theoretische strategieën op vlak van preventie, actie en communicatie
 7. Praktische uitvoering
 8. Evalueren en bijsturen
 9. Voorbeeld agressiebeleid

Lesmethode:

Aan de hand van een grote praktijkoefening zullen de cursisten met behulp van de docent een agressieprotocol opstellen. Vooraleer men deze oefening tot een goed einde kan brengen zal de cursist de nodige theoretische kennis opdoen. Ten slotte zal er tussen de tweede sessie en de derde sessie wat tijd zitten. Deze tijd kan men gebruiken om een protocol op te stellen en door te sturen naar de docent. De laatste sessie is een feedbacksessie.

 • Sessie 1: theorie
 • Sessie 2: gezamenlijk een agressieprotocol opstellen (aanzet)
 • Sessie 3: feedbackmoment

3. Omgaan met verbale agressie (2 sessies)

Na dit onderdeel is men in staat om correct om te gaan met verbale agressie d.m.v. selectie van de beste strategie.

 1. Inleiding
 2. Communicatie
  1. Definitie
  2. Basisprincipes van communicatie
  3. Soorten communicatie
  4. Basishouding
  5. Het profiel van een agressief persoon
 3. Verbale agressie
  1. Definitie
  2. Bronnen van agressie
   1. Instrumentele agressie
   2. Praktisch voorbeeld
   3. Frustratie-agressie
   4. Praktisch voorbeeld
   5. Agressie vanuit innerlijke processen
   6. Praktisch voorbeeld
   7. Agressie vanuit ongelijke machtspositie
   8. Praktisch voorbeeld
  3. De impact van agressie
  4. Aanpak van agressie
   1. Actieschema
   2. Inschatten van de situatie
   3. Grenzen
   4. Controleren van emoties
   5. Reactie strategieën
   6. Voor en nadelen van de strategieën
   7. Aandachtspunten
   8. Oefeningen
   9. Praktische samenvatting
 4. Rollenspellen, praktische tips en feedback

4. Omgaan met fysieke agressie (1 sessie)

Na deze opleiding kan men omgaan met fysieke agressie. Men leert bepaalde afweertechnieken en zelfverdedigingstechnieken aan.

 1. Inleiding
 2. Juridische aspecten bij afweren van agressie
 3. Aanleren van een goede basishouding
 4. Correct reageren op het fysieke agressie
 5. Begrippen proportionaliteit en humaniteit
 6. Opwarming voor de training
 7. Simulatietraining
  1. Verdedigingstechnieken
  2. Afweertechnieken
  3. Praktische tips en aandachtspunten

5. Opvang en nazorg na een agressie-incident (2 sessies)

Na deze opleiding is men in staat om de gepaste hulp aan te bieden aan slachtoffers, daders en getuigen van agressie.

1. Slachtoffer, dader of getuige zijn van agressie

2. Stelregels

3. Impact van agressie incidenten

 • Onaangename gebeurtenis
 • Ingrijpende gebeurtenis
 • Traumatische gebeurtenis

4. Verwerking

 • Wat is verwerken?
 • Fasen van verwerking

5. Schokkende (ingrijpende/traumatische) gebeurtenissen

 • Gevolgen
 • Verloop schokkende gebeurtenis
 • Acute fase
 • Doorwerkfase
 • Trauma-fixatiefase

6. Preventie

7. Opvang

 • Waarom?
 • Basishouding
 • Rol
 • Zorgzame psychosociale opvang
 • Fasegericht
 • Onmiddellijk na incident  collegiale opvang
 • Eerste opvanggesprek
 • Nazorggesprekken
 • Rol leidinggevende

8. rollenspelen

 

Kies eerst een locatie/tijdstip om deze gegevens te kunnen zien

Lesdata

Datum Startuur Einduur
maandag 25/01/2021 09:00 12:00
maandag 25/01/2021 13:00 16:00
maandag 01/02/2021 09:00 12:00
maandag 01/02/2021 13:00 16:00
maandag 08/02/2021 09:00 12:00
maandag 08/02/2021 13:00 16:00
maandag 22/02/2021 09:00 12:00
maandag 22/02/2021 13:00 16:00
maandag 01/03/2021 09:00 12:00
maandag 01/03/2021 13:00 16:00

Data onder voorbehoud van eventuele wijzigingen.

Locatie

 • SBM Gent
 • Tramstraat 63
 • 9052 Zwijnaarde
Bekijk op Google Maps

Contact

 • T: 078 35 39 30
 • Tine@escala.be
2018-519-1-OmschrijvingDocent-1.jpg

Sofie De Pauw

Sofie De Pauw is criminologe van opleiding en werkte ruim 14 jaar voor Justitie. Zij werkt sinds 2009 als Trainer & Coach en is hierbij voornamelijk gespecialiseerd in:

 • "Omgaan met Agressie & Intimidatie"
 • "Stressbeheersing, Zelfzorg en Preventie van Burn-out"
 • "Traumaopvang & Nazorg"
 • "Veerkracht en Wendbaarheid bij Veranderingen"
 • "Geweldloze en Verbindende Communicatie".
 • "Resultaatgericht Communiceren met Moeilijke cliënten/patiënten"

In 2015 richtte zij haar eigen coachingbedrijf "Fieniks" op.

Sinds 2017 is Sofie een gewaardeerd docent voor Escala, voor zowel onze open opleidingen als de in-house opleidingen.

2018-519-1-OmschrijvingDocent-2.jpg

Stéphanie Van Neder

Stéphanie Van Neder is maatschappelijk werkster en victimologe van opleiding en werkte ruim 16 jaar voor Justitie. Zij werkt sinds 2009 als Trainer & Coach en is hierbij voornamelijk gespecialiseerd in:

 • "Omgaan met Agressie & Intimidatie"
 • "Stressbeheersing, Zelfzorg en Preventie van Burn-out"
 • "Traumaopvang & Nazorg"
 • "Veerkracht en Wendbaarheid bij Veranderingen"
 • "Geweldloze en Verbindende Communicatie"
 • "Resultaatgericht Communiceren met Moeilijke cliënten/patiënten"

Daarnaast geeft zij ook supervisies, intervisies, individuele coaching en teamcoaching.

In 2015 werd Stéphanie de vaste trainingspartner voor "Fieniks", waar zij samen met of in opdracht van Sofie De Pauw trainingen en workshops geeft.

Mike De Clercq

Mike De Clercq is criminoloog van opleiding en sinds 2001 werkzaam in het Psychiatrisch Centrum Sint-Jan-Baptist te Zelzate. Daar is hij projectmedewerker voor het forensisch zorgcircuit en is hij tevens agressiebeheersingscoach voor het ziekenhuis. Binnen deze functie geeft hij advies omtrent het agressiebeleid en vorming aan medewerkers.

Mike is sinds 2006 docent bij Escala, waar hij zowel open opleidingen als in-house opleidingen voor zijn rekening neemt, waaronder:

 • Omgaan met dreigend en destructief gedrag
 • Omgaan met fysieke agressie
 • Omgaan met verbale agressie
 • Omgaan met psychiatrische patiënten
 • Agressie in de zorg
 • Fysieke zelfverdediging

'Zeer interessante opleiding met heel veel praktijkvoorbeelden en tips om met agressie om te gaan, gegeven door ervaringsdeskundigen met passie voor hun job!' Mieke Tanghe, AAROVA