Wegwijzer naar de meest passende dienstverlening

Opleiding Algemeen beleid en organisatie 060514

Introductie

Het decreet betreffende het lokaal sociaal beleid (B.S. 12-05-2004) heeft als taak ervoor te zorgen dat iedereen weet heeft van de verschillende rechten voorzien in de grondwet.

Omschrijving

Om dit te waarborgen wordt een grondige kennis van de hulpverlener vereist omtrent de sociale dienstverlening.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Hulpverleners of medewerkers van de sociale dienst van OCMW's, gemeentebesturen, CAW's, mutualiteiten, ziekenhuizen, andere sociale instellingen

Voorkennis

geen voorkennis vereist

Wat kent u na het volgen van deze opleiding?

Deze opleiding heeft als doel de cursisten een inzicht te bezorgen in de verschillende tegemoetkomingen, premies, vrijstellingen,...

Programma

1. Sociale zekerheid

kinderbijslag, pensioen, werkloosheid, ziekte (arbeidsongevallen + beroepsziekte), jaarlijkse vakantie.

2. Sociale bijstand

2.1. Algemene sociale bijstand: integratie-tegemoetkoming, inkomensvervangende tegemoetkoming, hulp aan bejaarden, leefloon

2.2. Belastingen: alle fiscale tegemoetkomingen zoals: vermindering personenbelasting, successierechten, energiebesparende investeringen,.....

2.3. Elektriciteit, gas, water, telefoon, telecommunicatie: speciaal

3. Bescherming van de gezondheid

Palliatief verlof, tegemoetkoming voor chronische ziekten, maximumfactuur, globaal medisch dossier, persoonlijk assistentiebudget, Vlaamse zorgverzekering, kankerfondsen,....

4. Mobiliteit

Seniorentarief 65+, speciale parkeerkaart, verminderingskaart NMBS, Omnipas 65+, Buzzy Pass, korting WIGW,....

5. Arbeid

Kinderopvangtoeslag, begeleidingsuitkering, voltooiingspremie, werkhervattingspremie, kinderopvangvergoeding,...

6. Onderwijs

Verblijfsvergoeding, studietoelagen, studielening gezinsbond, vrijstelling inschrijvingsgeld, opleidingsvergoeding, slaagpremie, opleidingscheques

7. Huisvesting

Installatiepremie daklozen, referentieadres, sociale leningen, sociale voordelen en tegemoetkomingen inzake huisvesting, huurderbond, sociale verhuurkantoren,....

8. Juridische bijstand

Juridische eerstelijns- en tweedelijnsbijstand, wetswinkel,...

9. Geneeskundige bijstand

Recht op dringende medische hulp, wet op patiëntenrechten,...

10. Culturele en maatschappelijke ontplooiing

Maatregelen ter bevordering van de

maatschappelijke participatie en de culturele en sportieve ontplooiing van OCMW cliënten, cultuuraanbod Vlaanderen, sociaal-cultureel volwassenenwerk, vakantie voor mensen met laag inkomen.

11. Praktische linken: internet, sociale kaart, rechtenverkenner

Lesdata

Datum Startuur Einduur
donderdag 03/10/2019 09:30 12:30
donderdag 03/10/2019 13:30 16:30
donderdag 10/10/2019 09:30 12:30
donderdag 10/10/2019 13:30 16:30

Deze data zijn nog onderhevig aan wijzigingen.

Locatie

 • Escala Brugge
 • Spoorwegstraat 14
 • 8200 Brugge
Bekijk op Google Maps

Contact

 • T: 078 35 39 30
 • F: 051/268754
 • info@escala.be

Lesdata

Datum Startuur Einduur
donderdag 28/03/2019 09:30 12:30
donderdag 28/03/2019 13:30 16:30
donderdag 04/04/2019 09:30 12:30
donderdag 04/04/2019 13:30 16:30

Deze data zijn nog onderhevig aan wijzigingen.

Locatie

 • Erasmushogeschool Brussel Dansaert
 • Zespenningenstraat 70
 • 1000 Brussel
Bekijk op Google Maps

Contact

 • T: 078 35 39 30
 • F: 051/268754
 • info@escala.be