Weerstanden ombuigen naar constructief samenwerken


Investeer in uw ontplooiing als leidinggevende
Opleiding Algemeen beleid en organisatie 170620

Wat kent men na het volgen van deze opleiding?

In deze training krijgt u een beter inzicht in het begrip 'conflict' en 'weerstand', hoe conflicten en weerstand ontstaan en leert u vaardigheden om succesvoller en effectiever ter handelen in situaties waarin belangentegenstellingen een rol spelen.

 • U kan omgaan met moeilijke situaties en weerstand
 • U krijgt een beter inzicht in de manier waarop conflicten ontstaan
 • U leert de voor- en nadelen kennen van uw eigen stijl van conflicthantering
 • U kan de juiste oplossingsstrategie toepassen bij verschillende types van conflicten
 • U leert weerstand herkennen en benoemen
 • U leert hoe je belemmerende overtuigingen kan doorbreken en kan omzetten naar medewerking
 • U leert overtuigen met impact en zonder dwang

Introductie

Goed leiderschap is een kunst die u alleen kunt leren door het unieke samenspel van enerzijds theoretische bagage en anderzijds vooral het praktisch toepassen daarvan.  Deze training wil u ondersteunen in uw verdere ontplooiing als leidinggevende.

Omschrijving

Collega's die bij elk voorstel de hakken in de grond zetten. Uw leidinggevende die het niet zo een goed idee vindt. Een medewerker die in een gesprek wel ja zegt maar het uiteindelijk niet doet. Het zijn allemaal signalen van weerstand. Conflicten, meningsverschillen en spanningen in teams zijn normaal en zijn vaak een bron van vernieuwing. Anderzijds kunnen misverstanden, tekort schietende communicatie, afgunst, of andere belangen tot wrijving en ongenoegen leiden en de teamwerking verlammen en dan wordt samenwerken en resultaat behalen een moeilijke opdracht. Conflicten leveren ook energie op wanneer u ze op een constructieve manier weet op te lossen.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Deze opleiding richt zich tot iedereen die in zijn functie leidinggevende taken op zich neemt en de vaardigheden geassocieerd met 'goed' leiderschap bij zichzelf beter wil ontwikkelen of aanscherpen.

Programma

Omgaan met weerstanden

 • Wat is weerstand?
 • Waaraan kan u merken dat medewerkers weerstand hebben?
 • Wat zijn belangrijke aspecten bij gedragsverandering?
 • Hoe weerstand ombuigen naar motivatie?
 • Van weerstand naar betrokkenheid (betrokkenheidsmodel)
 • Een motiverende werkomgeving (ABC van motivatie)

Omgaan met conflicten

 • Soorten conflicten
 • Het conflictproces onder de loep
 • De eigen conflicthanteringsstijl
 • Omgaan met de eigen emoties en de emoties van anderen
 • Escalatie van het conflict
 • Verschillende manieren om een conflict aan te pakken
 • Beeldvorming - Oordeelsvorming - Besluitvorming (BOB-model)
 • Komen tot een oplossing door volgen en sturen
 • Bemiddelen in een conflict

Deze opleiding wordt georganiseerd door onze partner SBM, cvba Skilliant.

Prijsinfo

KMO: met de KMO-portefeuille recupereert u tot 40% van het deelnametarief. Voor gratis advies en begeleiding neemt u contact op met Kevin Labens op 078 35 36 38 of kevin.labens@sbm.be

Luc Verstraete is gepassioneerd door de mens en zijn werkomgeving en hoe deze op elkaar afgestemd kunnen worden.

Vanuit zijn jarenlange ervaring binnen zowel KMO's als grote internationale ondernemingen begeleidt hij organisaties, groepen en individuele medewerkers in diverse sectoren op gebied van communicatie en inspirerend leiderschap.

Luc Verstraete studeerde af als psycholoog, aan UGent (1982) en volgde nadien een Master Business Administration aan de Vlerick Business School (1990). Hij treedt vaak op als klankbord voor directie inzake missie, visie, waarden, strategie, bedrijfsvoering, mens en organisatie met als doel de organisatie op een duurzame manier uit te bouwen.

Luc is geaccrediteerd Executive Coach, bemiddelaar en gecertifieerd in Interpersonal Managing Skills (Learning International). Hij faciliteert tal van workshops, opleidingen en trainingen en begeleidt zaakvoerders, leidingevenden in hun persoonlijk of bedrijfsveranderingstraject.

Deze curcus was enorm interessant voor mij, als beginnende leidinggevende.

Door mijn medestudenten kwam er alledaagse problematiek ter gesprek, waarin veel uit te leren viel. De lesgeeftser wist er dan ook perfect op in te spelen. Zij gaf ook veel tips en trics en bracht een vrolijke noot in de drie uur durende curcus, dit drie weken na elkaar. Het boeide me zo dat ook andere opleidingen mij aanspreken, indien zij hetzelfde resultaat zouden geven.

Claudia Moro, De Wasbeer.