Projectmanagement voor IT-medewerkers


Het efficiënt opzetten, beheren en managen van IT- projecten
Opleiding Algemeen beleid en organisatie 090327

Introductie

Projectmatig werken is geen kennis óf kunde. Het is beide tegelijk.

Omschrijving

De razendsnelle evolutie van onze maatschappij daagt organisaties uit om continu te verbeteren, om zo de performantie van de producten, diensten en de hele organisatie te verbeteren. Hiervoor is succesvol projectmanagement een must.

Deze projecten kunnen vele vormen aannemen, gaande van innovatie in producten en productie over het hertekenen van bedrijfsprocessen of het invoeren van een softwarepakket tot een reorganisatie. Projecten kunnen zowel een scherp afgelijnde, lokale impact hebben als de bedrijfsgrenzen doorbreken en samenwerkingsvormen met klanten en leveranciers beogen.

Naast deze eenmalige projecten, waarvan succesvolle organisaties evenwel continu een hele portefeuille beheren, wordt een maatgerichte aanpak van klanten meer en meer een noodzaak om de concurrentiële positie te versterken. Klantspecifieke producten en diensten op een efficiënte manier leveren is de uitdaging, zodat ook de dagelijkse werking (deels) op projectmatige basis dient te gebeuren. Veel producten en diensten zijn immers zo klantspecifiek dat deze projectmatige organisatievorm aangewezen is.

Het opzetten, beheren en managen van projecten wordt daarom steeds meer een sleutelvaardigheid voor competitieve organisaties.

Deze opleiding is specifiek gericht op IT-medewerkers, met een eigen wetmatigheid en werkomgeving.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Teamleden en projectmanagers van een IT-afdeling

Voorkennis

Er is geen specifieke voorkennis vereist.

Wat kent u na het volgen van deze opleiding?

Het efficiënt opzetten, beheren en managen van IT- projecten.

Programma

1. Project Initiation

 • Project Definitie: project / programma / process / portfolio
 • Project Organisatie: bestuur / belanghebbenden / rollen & verantwoordelijkheden
 • Project Opdracht (scope)
 • Project Levenscyclus

2. Project Planning

 • Projectfasen  
 • Scheduling  
 • Budgettering
 • Risicobeoordeling

3. Project Execution & Control

 • Follow-up bijeenkomsten en rapportage
 • Change request beheer: scope control, project portfolio
 • Kwaliteitscontrole: documentatie, deliverables, leveranciers
 • Change management
 • Risicobeheer

4. Closing Project

 • Evaluatie projectaanpak
 • Overdracht project
 • Afronden project  

5. Project Tools

 • Project methodologieën
 • MSP

Deze opleiding wordt georganiseerd door onze partner SBM, cvba Skilliant.

Prijsinfo

KMO: met de KMO-portefeuille recupereert u tot 40% van het deelnametarief. Voor gratis advies en begeleiding kan u contact opnemen met Kevin Labens op 050 40 30 90 of kevin.labens@sbmopleidingen.be.