Professionele managementtechnieken binnen handbereik


Managementmodellen en hun toepassingsgebieden
Opleiding Algemeen beleid en organisatie 140395

Wat kent men na het volgen van deze opleiding?

Door de praktijkgerichte verduidelijking van de modellen willen we u ondersteuning bieden in uw dagelijks werk.

Introductie

Kennis en ervaring op het vlak van managementmodellen is wat we u in deze 3 sessies garanderen. We beschrijven in kort bestek modellen die momenteel gebruikt worden en van belang zijn voor de lokale en bovenlokale overheden en voor social- en nonprofitorganisaties.

Omschrijving

De modellen hebben een ruim toepassingsgebied: strategie- en plancyclus, organisatiecultuur en veranderingsmanagement, financieel management, kwaliteitsmanagement en HR-management. Een aantal modellen die vooral gangbaar waren in de privésector krijgen een vertaling naar de overheid. Ook wordt er stilgestaan bij de toegevoegde waarde en enkele kritische reflecties bij de toepassing van managementmodellen in algemene zin.

Van elk model wordt ingegaan op de meerwaarde, maar ook de valkuilen bij de toepassing.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Deze sessies richten zich naar beleidsverantwoordelijken, managers, leidinggevenden en experten op middenkaderniveau en medewerkers die werkzaam zijn in een staffunctie.

Voorkennis

Er is geen voorkennis vereist.

Toelatingsvoorwaarden

/

Methodologie

Met de expertise van de docente en aan de hand van een handboek wordt ondersteuning geboden bij de concrete cases van de deelnemers, die via intervisie tot kennis en ervaringsuitwisseling komen.

Programma

De volgende modellen komen aan bod:

 • Activity Based Costing,
 • Balanced Scorecard voor strategiebepaling en strategie-opvolging
 • Begeleiden van medewerkers via ontwikkelcirkels
 • Benchmarking
 • Brainstorming
 • CAF-model
 • Coso-model voor organisatie- en risico-beheersing
 • Deming cirkel
 • Extern visitatiemodel
 • Financiële ratio's
 • FINRAPP: model voor financiële rapportering in steden en gemeenten
 • Gantt Chart en Activiteitenschema
 • Geïntegreerde beleids- en beheerscyclus
 • Investeringsanalyses
 • ISO 9001
 • Kosten-baten analyses
 • Leiderschapsstijl van Hersey en Blanchard: situationeel leiderschap
 • Leiderschapsrollen van Quinn: voorbij rationeel leiderschap
 • Netwerking
 • Organisatieklimaatindex
 • Prose-model, Risicobeheerssysteem: de 'roos'
 • Roos van Leary
 • Strategisch management
 • SWOT-analyse
 • Teamdoelmatigheidsmodel
 • Werkdrukmeting
 • 360° feedback
 • 7S-model
 • Focus one

Escala helpt u graag in uw continu streven naar verbetering en professionalisering.
Via in-house opleidingen, advies en begeleiding biedt Escala de nodige ondersteuning.