Omgaan met weerstand bij veranderingen in de non- en socialprofit

Opleiding Algemeen beleid en organisatie 210202

Introductie

“Een spiegel waarin u niet alleen uzelf ziet, maar ook leert hoe anderen naar u kijken en hoe u daar mee om kan gaan.”

 • Hebt u te maken met een verandering binnen uw organisatie?
 • Wilt u mensen meenemen in een verandering. Of wilt u zelf een verandering introduceren?
 • Wilt u sterker worden in het omgaan met weerstand die samenhangt met veranderingen?
 • Hebt u een concrete casus waarrond u wilt werken?

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Leidinggevenden, coördinatoren, teamleiders, …

Programma

Dagdeel 1: Ik en de anderen

 • In deze module krijgt u inzicht in patronen en gedrag van uzelf en anderen.
  • Word u bewuster van uw eigen handelen, waarnemen, voelen en denken
  • Onderzoek uw eigen percepties en overtuigingen
  • Oefen om ‘wat u bedoelt’ ook zo te laten overkomen op anderen
  • Train uw vaardigheden in motiveren en beïnvloeden
  • Leer weerstand om te buigen naar leerstand
 • Vanuit visie ‘goesting’ creëren
 • Ontdek handvatten om uw team met goesting de beweging te laten maken.
  • Verken wat een team ‘voeding’ geeft (bestaansreden én waarden)
  • Verken diverse strategieën om leiding te geven aan uw team
  • Krijg inzicht in de relatie tussen visie en verandering
  • Verken verschillende methodieken om ‘verandering’ vorm te geven

Dagdeel 2: leiding geven aan een team

 • Werk aan uw communicatieve vaardigheden in veranderingsprocessen
 • Ontdek hoe u inspirerend vorm kunt geven aan uw veranderingstraject
 • Leer intervisie inzetten als hefboom tot krachtige teamwerking
 • Ontwikkel en formuleer de uiteindelijke oplossingen voor uw casus

Annette Raemdonck, pedagogisch begeleider regio Antwerpen, studiegebied Personenzorg/ Maatschappij en Welzijn en bij centra voor leren en werken

Escala helpt u graag in uw continu streven naar verbetering en professionalisering.
Via in-house opleidingen, advies en begeleiding biedt Escala de nodige ondersteuning.