MANET 2020

Opleiding Algemeen beleid en organisatie 190517

Introductie

MANET verenigt leden uit lokale besturen, ocmw's, intercommunales, zorgorganisaties in een verrijkend netwerk.

Openbare besturen en social profit organisaties worden geconfronteerd met specifieke problemen. Antwoorden uit de bedrijfswereld zijn niet steeds onveranderd van toepassing in uw sector.

Met MANET ondersteunen we de professionalisering van publieke instellingen en social profit organisaties met praktijkgerichte uiteenzettingen en toepasbare kennis. Daarbij is de onderlinge uitwisseling en de inbreng vanuit de groep een belangrijk onderdeel.

Omschrijving

MANET komt vier keer per jaar bijeen op een unieke locatie.

Na een verkwikkende lunch neemt de gastheer/vrouw de deelnemers mee achter de schermen van de organisatie. Hierop volgt een inspirerende uiteenzetting over een actueel thema. Nadien wordt er nagepraat over de uiteenzetting en andere professionele ervaringen.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Dit netwerk van specialisten en collega's is bedoeld voor leidinggevenden en beslissingnemers die meer wensen dan de traditionele opleidingen. Via ervaringsuitwisseling krijgt u immers op een snelle manier antwoord op concrete vragen.

Bijkomende info

Schrijft u zich in doorheen het jaar, dan betaalt u enkel het bedrag van de resterende sessies.

De tweede en volgende deelnemer(s) van dezelfde organisatie krijgen een korting van 20%.

Praktische vragen, inlichtingen en inschrijvingen: marc.vlerick@escala.be, tel 078/35 39 30.

Methodologie

Stuurgroep

De inhoud van het programma wordt mede bepaald door de stuurgroep die ook deel uitmaakt van het netwerk:

  • Dhr. Kristof Schotsmans, algemeen directeur Stad en OCMW Damme
  • Mevr. Mieke Demeestere, directeur patiëntenzorg P.Z. Heilige Familie
  • Dhr. Patrick Verhelst, Plant manager IMOG in Moen
  • Mevr. Virginie Lemay, HR-verantwoordelijke WVI

Programma

SESSIE 1

10/3: Lef en ondernemerschap als motor voor de social profit

De Republiek in Brugge: hoe een leuke plaats uitgroeide tot hét verbindend hart van de stad door co-creatie, lef en innovatie. Luister naar het verhaal van Bart Geernaert en Lennart Claeys en verdiep u in dit cultuurhuis/stadsbioscoop/huis voor jonge creatieve makers in het hart van de stad met een grand café en restaurant.

Sprekers: Bart Geernaert en Lennart Claeys, algemene coördinatie De Republiek

Locatie: De Republiek, Brugge.

SESSIE 2

12/6: Weerstanden ombuigen naar constructief samenwerken

Het is een waarheid zo groot als een huis: de noodzaak om ons als organisatie steeds sneller aan te passen aan allerlei invloeden van buitenaf, is een realiteit. Hoe kunt u als leidinggevenden de weerstanden die bij medewerkers optreden, ombuigen naar constructief samenwerken? Joan De Winne wijst u de weg in het landschap van interne communicatie, motivatie en duurzaam leiderschap.

Spreker: Joan De Winne was commissaris o.r. bij de Belgische Federale Politie en is zaakvoerder en trainer/facilitator in het Centrum voor Leiderschapsontwikkeling - Vision4Dynamics, waarbij praktijkgerichtheid en 'evidencebased doen wat werkt' zijn leidmotief vormen.

Locatie: Forensisch Psychiatrisch Centrum, Gent.

Gastheer van deze locatie is Geert Verbeke, algemeen directeur FPC Gent. Er wordt tevens een geleid bezoek voorzien doorheen het centrum. Het middagmaal wordt bereid door de bewoners van het FPC.

SESSIE 3

8/9: Workloadmeting in de social profit en publieke sector

Efficiëntie, effectiviteit, performantie, resultaatsgerichtheid,… het zijn in de social profit en de publieke sector al lang geen loze woorden meer. Maar wat als het niet zo duidelijk is wanneer genoeg genoeg is, wat de grenzen van het organisatorisch en menselijke zijn? Als de lat onzichtbaar is, heeft dat soms nefaste gevolgen voor medewerkers, de sfeer in de organisatie én de gebruikers/cliënten/klanten… Hoe bepaalt u die lat? Hoe vertaalt u missie en visie in output en – moeilijker nog – outcome? Wat is de link tussen beleving (tevredenheid) van medewerkers en efficiëntie? Tom Vandooren toont wat kan, mag en mogelijk is.

Spreker: Tom Vandooren is vandaag gedelegeerd bestuurder van Quest-it en docent in de Arteveldehogeschool. Tom is geprikkeld door mensen die werken met mensen, de link tussen tevredenheid en efficiëntie en innovatie en creativiteit.

Locatie: Mu.zee, Provinciaal Museum Oostende.

Gastvrouw van deze locatie is Colette Castermans, manager communicatiedienst Mu.Zee en kunsthistorica. Er wordt tevens een geleid bezoek met gids voorzien in het museum.

SESSIE 4

8/12: Burnout/bore out: hoe gaat u er als organisatie mee om?

De aanpak van stress en burn-out is een belangrijk onderdeel van een organisatiebeleid rond werkbaar werk. Hoe gaat u als organisatie met burnout of bore out om? Hoe verloopt de begeleiding van die medewerkers om ze terug “in de running” te brengen?

Voorafgaand aan de sessie wordt de mogelijkheid geboden om als organisatie deel te nemen aan een mini-scan. Via een enquête zal u kunnen aangeven welke acties u reeds onderneemt in het kader van burn-out en welke gepland staan op korte en middellange termijn. De resultaten zullen gepresenteerd worden op de studiedag waarbij een interactieve denkoefening zal opgezet worden. In het voorjaar 2020 zal u concreet een vrijblijvende uitnodiging ontvangen.

Spreker: Brigitte Denolf trok met een diploma klinische psychologie niet naar de therapeutische paramedische sector, maar naar de bedrijfswereld en haar HR departement. Meer dan 20 jaar werkte ze ter ondersteuning van overheidsorganisaties door middel van trainingen, individuele en groepscoaching en consulting bij verandertrajecten, evaluaties, persoonlijke ontwikkeling, vormings- en aanwezigheidsbeleid en selecties. Een topic die haar nauw aan het hart ligt, is het welbevinden en de motivatie van personeelsleden.

Locatie: Guldensporencollege, Kortrijk.

Een afgevaardigde van het Guldensporencollege zal uitgebreid de werking en het management van deze onderwijsorganisatie toelichten.

Escala helpt u graag in uw continu streven naar verbetering en professionalisering.
Via in-house opleidingen, advies en begeleiding biedt Escala de nodige ondersteuning.