Boekhouden voor vzw's - basis


De basisboekingen en de specifieke boekingen waar VZW's mee in contact komen

Omschrijving

Net zoals bedrijven moeten ook VZW's een boekhouding bijhouden. De specifieke vereisten van deze boekhouding hangen o.a. af van de grootte van de VZW. Zo maakt de wetgever een onderscheid tussen kleine, grote en zeer grote VZW's. Elke categorie kent zijn eigen kenmerken en verplichtingen.

Naast de verplichtingen die de fiscus oplegt, kan de boekhouding ook een grote bron zijn van informatie voor de VZW zelf. Bij een goed gebruik van de boekhouding door de VZW, wordt uw boekhouding een beleidsinstrument waarmee u strategische keuzes kunt verantwoorden en kunt nemen.

Deze basisopleiding maakt de deelnemers wegwijs in de wettelijke boekhoudkundige verplichtingen voor VZW's. We staan stil bij de basisboekingen en de specifieke boekingen waar VZW's mee in contact komen.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Deze opleiding is bedoeld voor bestuurders van verenigingen, boekhouders en verantwoordelijken voor de boekhouding in VZW's.

Programma

 • Kennismaking met de VZW-wet
  • Wat zijn de boekhoudkundige verplichtingen?
  • Voor welke VZW welke boekhouding?
 • Algemene boekhoudkundige principes
  • Algemene boekhoudprincipes
  • De resultatenrekening
  • De balansrekeningen
 • De belangrijkste boekhoudkundige verrichtingen voor de VZW
  • Aankopen van grondstoffen
  • Aankopen van diensten en diverse goederen
   • Huurlasten
   • Onderhoud en herstellingen
   • Aankopen van energie, brandstof, water, ...
   • Kantoorkosten
   • Verzekeringen
   • ...
  • Uitbetalen van lonen, sociale lasten en pensioenen
  • Afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen voor risico's en kosten
  • Betaling van belastingen
  • Boeken van voorschotten en afrekeningen
  • Provisie vakantiegeld
  • Diverse bedrijfskosten (opleiding, bibliotheek, activiteiten, ...)
  • Kosten van schulden en uitzonderlijke kosten
  • Verkopen en dienstprestaties
  • Lidgelden
  • Schenkingen
  • Legaten
  • Subsidies (kapitaalsubsidies, intrestsubsidies, werkingssubsidies, ...)
  • Recuperatie van kosten, schadevergoedingen, verzekeringen
 • Verrichtingen op het einde van het jaar
  • Voorlopige proef- en saldibalans
  • Inventaris
  • Voorraadwijzigingen
  • Regularisatieboekingen
  • Definitieve proef- en saldibalans
  • Bepalen van het resultaat
  • Opstellen van de eindbalans
 • BTW
  • Omschrijving
  • Waarop BTW rekenen + welke BTW-tarieven gebruiken?
  • Rekening courant
  • Aangifte
  • Voorschotten

Escala helpt u graag in uw continu streven naar verbetering en professionalisering.
Via in-house opleidingen, advies en begeleiding biedt Escala de nodige ondersteuning.