Vind hier een antwoord op vaak gestelde vragen.

Vindt u het antwoord op uw vraag hier niet terug? Aarzel dan zeker niet om ons te contacteren.

Vaak gestelde vragen i.v.m. KMO-portefeuille

U schrijft zich in voor de opleiding(en) of sluit een overeenkomst voor advies af bij Skilliant.
U hebt maximum 14 dagen de tijd na de start van de opleiding om dit project aan te vragen via de website.
Dit staat uitvoerig uitgelegd op www.vlaio.be.
Als titel voor het project, vult u bijvoorbeeld de titel van de opleiding of het advies in. In uw aanvraag zult u het erkenningsnummer van de dienstverlener (Skilliant) moeten invullen:

 • Voor opleidingen bij Skilliant is dit: DV.O214464 (opgelet, dit is de letter 'O' gevolgd door de cijfers 214464)
 • Voor advies bij Skilliant is dit : DV.A214465
 • U krijgt meteen de stortinggegevens na uw aanvraag.
  U hebt maximum 30 dagen tijd na deze bevestiging om uw project te financieren, zodat de portefeuille actief wordt. De Vlaamse overheid voegt het subsidiebedrag toe aan uw portefeuille in verhouding met het gestorte bedrag.
  U betaalt de factuur van de dienstverlener (Skiliant) via uw virtuele portefeuille. Gelieve hierbij het klantennummer en factuurnummer te vermelden.
  Vermeldt uw factuur een BTW-bedrag? Dat bedrag kan u niet via de ondernemerschapsportefeuille betalen, maar wel rechtstreeks per overschrijving aan Skiliant.

Opgelet: gelieve niet te wachten op uw factuur om de subsidie aan te vragen.

Het onderscheid volgens type onderneming

De toekenning van de gewijzigde steunpercentages voor de KMO-portefeuille zal ingaan op 1 december 2019. De plafondverlaging wordt van kracht op 1 januari 2020.
In 2018 werden ruim 150.000 dossiers ingediend, goed voor een bedrag van ruim 61 miljoen euro. Het zijn vooral de kleine ondernemingen die van de kmo-portefeuille gebruik maken.  De aanpassing werd afgesproken bij de regeringsvorming en moet tot lagere uitgaven leiden aangezien de uitgaven voor de kmo-portefeuille de voorbije jaren sterk waren gegroeid.

 • Een kleine onderneming die investeert in opleiding en adviezen kreeg nu 40% steun van de Vlaamse overheid met een maximum van 10.000 euro per jaar.  Met de nieuwe reglementering kan een klein onderneming tot 30% subsidie kunnen verkrijgen, met een maximale steunwaarde van €7.500. 
 • Een middelgrote onderneming kreeg nu 30% met een maximumplafond van 15.000 euro per jaar. Middelgrote ondernemingen zullen in het nieuwe systeem tot 20% subsidie kunnen verkrijgen met een jaarplafond van €7.500.  

De definities van een kleine en middelgrote onderneming worden hier opgelijst.

Nadat uw ondernemerschapsportefeuille geopend is, kan u deze slechts in volgende gevallen annuleren:

 • Vóór het bedrag gestort is: zet het project gewoon stop
 • Wanneer uw onderneming zijn activiteit stopzet - vraag na welke documenten u moet voorleggen!
 • Wanneer de dienstverlener (Skiliant) zijn activiteit stopzet
 • Wanneer de inschrijving door de dienstverlener zelf (Skilliant) of door de klant geannuleerd wordt - vraag zelf aan de dienstverlener (Skilliant) om de nodige stappen te zetten voor terugbetaling
 • Bij overlijden of ongeval met volledige arbeidsongeschiktheid tot gevolg. Dus niet bij ziekte cursist e.d.!!

Nadat u het project hebt aangevraagd, wordt uw ondernemerschapsportefeuille geactiveerd. U krijgt van kmo-portefeuille de vraag om een ‘voorfinanciering’ op uw portefeuille te storten. De Vlaamse overheid verhoogt dat bedrag met de subsidie (maximum 40% van het bedrag dat u aangevraagd hebt voor kleine ondernemingen of 30% voor middelgrote ondernemingen). Met het totale bedrag van uw portefeuille kan u nu via het internet de facturen van de dienstverlener betalen. Het eventuele BTW-bedrag betaalt u niet via deze portefeuille, maar schrijft u rechtstreeks over naar de dienstverlener (Skilliant).

Een subsidiemaatregel gericht naar zelfstandigen, vrije beroepen en kleine en middelgrote ondernemingen waarmee ondernemerschapsbevorderende diensten kunnen betaald worden, zoals opleidingen en advies bij Skilliant met de merken SBM en Escala.

Hoeveel?

De toekenning van de gewijzigde steunpercentages voor de KMO-portefeuille zal ingaan op 1 december 2019. De plafondverlaging wordt van kracht op 1 januari 2020.
In 2018 werden ruim 150.000 dossiers ingediend, goed voor een bedrag van ruim 61 miljoen euro. Het zijn vooral de kleine ondernemingen die van de kmo-portefeuille gebruik maken.  De aanpassing werd afgesproken bij de regeringsvorming en moet tot lagere uitgaven leiden aangezien de uitgaven voor de kmo-portefeuille de voorbije jaren sterk waren gegroeid.

 • Een kleine onderneming die investeert in opleiding en adviezen kreeg nu 40% steun van de Vlaamse overheid met een maximum van 10.000 euro per jaar.  Met de nieuwe reglementering kan een klein onderneming tot 30% subsidie kunnen verkrijgen, met een maximale steunwaarde van €7.500. 
 • Een middelgrote onderneming kreeg nu 30% met een maximumplafond van 15.000 euro per jaar. Middelgrote ondernemingen zullen in het nieuwe systeem tot 20% subsidie kunnen verkrijgen met een jaarplafond van €7.500.  

De definities van een kleine en middelgrote onderneming worden hier opgelijst.

Subsidie aanvragen via KMO-portefeuille kan enkel online, op www.vlaio.be. U schrijft zich eerst in voor de opleiding(en) die u wil volgen.

 • Uw onderneming is een kmo (volgens de Europese kmo-definitie) of u beoefent een vrij beroep.
 • Uw onderneming heeft een aanvaardbare rechtsvorm.
 • Uw vestiging ligt in het Vlaams Gewest. Daar zijn ook de ‘werkenden in uw bedrijf’ aan de slag.
 • U bent actief in de privésector. De participatie van een administratieve overheid is minder dan 25%.
 • Uw bedrijf heeft een aanvaardbare hoofdactiviteit.
 • Enkel voor opleidingen tot max. 14 dagen na aanvang van de dienst.
 • Enkel het factuurbedrag exclusief btw komt voor subsidieaanvraag in aanmerking.
 • Lees alle voorwaarden na op de website: www.vlaio.be!

De verschillende stappen in een notendop:

Ga naar de website www.vlaio.be.

 • Registreer uzelf met uw e-id (met kaartlezer) als ‘applicatiegebruiker’ (kmo-portefeuille is een ‘applicatie’). Als uw registratie gelukt is, meldt u zichzelf aan.
 • Registreer de onderneming waarvoor u gemachtigd bent om een dossier in te dienen. Als de registratie gelukt is, meld u deze onderneming aan.
  De registratie is éénmalig; de volledige procedure moet slechts 1 keer doorlopen worden.
 • Nadien krijgt u toegang door uw en uw onderneming aan te melden met uw e-id.
 • U kunt echter ook opteren om een federaal token aan te vragen. Hiervoor moet u wel over een e-id beschikken.

Laat u begeleiden!

De demonstratiefilmpjes tonen u hoe het werkt. Bekijk ze vooraleer te starten op www.vlaio.be! De ‘veelgestelde vragen’ bieden een antwoord op uw eerste vragen. U kan ook bellen naar het gratis nummer 1700.

terug naar overzicht