17 okt

VZW Studiedag, samen duurzaam onderweg

Event Wetgeving #240065

Wat: 

VZW Studiedag 

Samen duurzaam onderweg 

Duurzaamheid in verenigingen zonder winstoogmerk (VZW's) is van toenemend belang geworden, zowel vanuit maatschappelijk oogpunt als vanuit het perspectief van de VZW zelf.  


Doelgroepen: 

Bestuurders, directies, diensthoofden en stafmedewerkers van vzw’s 

Management, financiële en juridische profielen 

Voor vzw’s uit diverse sectoren: zorg, onderwijs en andere maatschappelijke activiteiten 


Leermethode:  

Diepgravende leermomenten met mogelijkheid tot vraagstelling 

Met topsprekers 

De digitale presentatie worden u vooraf bezorgd 

Met diverse netwerk- en pauzemomenten 

Samen lunchen 

Tegelijk afstand nemen en zoeken naar toepassingen in de eigen organisatie 


Catering: 

Verfijnde catering by Taste-It Gent 

Donderdag 17 oktober

09:00 u
Verwelkoming met koffie/thee/frisdrank
09:30 u
Basis balans, begroting, jaarrekening

In deze basissessie worden de balans, de jaarrekening en de begroting van vzw's grondig toegelicht met een bijhorende schat aan realistische cases. Ideaal als heropfrissing of als introductie voor nieuwe bestuursleden, directie en stafmedewerkers. We leggen waar zinvol de link met duurzaamheid.

Binnen ditzelfde kader krijgt u een basis mee van BTW voor vzw's. Tevens in voorbereiding van de uitgebreide update BTW-sessie door SBB in de namiddag.

Update fiscale actualiteit

Bevindt uw vzw zich al te vaak in een grijze zone bij de interpretatie van de wetgeving? Wilt u de fiscale actualiteit onder de loep nemen en up-to-date blijven met steeds veranderende wetgevingen? De laatste nieuwe aandachtspunten voor vzw's op juridisch en fiscaal vlak meepikken? Daar zet deze sessie op in. We leggen waar zinvol de link met duurzaamheid.

Wettelijke verplichtingen van de VZW en actualia

Naast een recap van de belangrijkste wettelijke verplichtingen en de actuele aandachtspunten vanuit de inspectieorganen gaat Davy De Laeter in op enkele juridische actualia die acuut aandacht behoeven: de digitale neerlegging van de wijzigingsakte via het 'JustAct' platform (op voorwaarde dat deze functionaliteit inmiddels geactiveerd werd), de impact van het WVV op uw statuten, striktere controle UBO en ambtshalve doorhaling in KBO bij niet nakomen verplichtingen,... en eventueel op til zijnde nieuwe nationale of Europese verplichtingen.

12:00 u
Gezonde en rijkelijke middaglunch
13:30 u
Wat kunnen SDG’s betekenen voor uw vzw omgekeerd

We bekijken de gevolgen die de Europese Green Deal en breder ook de maatschappelijke aandacht voor duurzaamheid heeft op vzw's, de doorwerking van de Europese regels voor bedrijven naar vzw's toe, enzovoort.

We geven enkele concrete tips mee uw werking te verduurzamen, daarover goed te rapporteren en we stippen de gevaren aan van "greenwashing" door toeleveranciers en onmiddellijk bruikbare tools om dit te detecteren en te vermijden.

14:10 u
Dessertbuffet voor de fijnproevers
14:30 u
Naar een duurzaam personeelsbeleid

In tijden van schaarste op de arbeidsmarkt, welig tierende burn-out en steeds hogere eisen vanuit maatschappij, overheid én klanten, dient duurzaam HRM meer te zijn dan het volgende sexy klinkende hype-snoepje van de week. Als we medewerkers een lange, vervullende en zinvolle carrière willen bieden, moeten we fundamenteel onze arbeidsorganisatie, verhoudingen en inhoud durven over- en herdenken. En dat vereist een doordachte aanpak van (HR-)management.

In deze bijdrage verkent Tom Vandooren kritisch enkele tools (?) voor duurzaam medewerkersbeleid. Zijn autonomie, zelfsturing en mikken op talent en passie dé sleutels tot duurzaam HR? Is nadenken over "employer branding" en "the employee journey" de sleutel? En hoort bij elke nieuwe generatie op de werkvloer dan een andere sleutel? Tom Vandooren gidst u doorheen het maatwerk van een duurzaam personeelsbeleid.

BTW en duurzaamheid

Tijdens deze sessie mag u een uitgebreide BTW update verwachten op maat van vzw's. En dat met een uitdrukkelijke link naar duurzaamheid. Duurzaamheid in vzw's is van toenemend belang geworden, zowel vanuit maatschappelijk oogpunt als vanuit het perspectief van de vzw zelf.

Met AI naar een meer duurzame en efficiënte werking. Handvaten en valkuilen

Voor vzw's (Verenigingen Zonder Winstoogmerk) kan AI (Artificial Intelligence) verschillende betekenissen en mogelijkheden hebben: verbeterde efficiëntie, betere inzichten, fondsenwerving, maatschappelijke impact, enzovoort. Het is echter belangrijk op te merken dat het gebruik van AI ook ethische en privacy-implicaties met zich meebrengt. vzw's moeten zorgvuldig overwegen hoe ze AI inzetten en ervoor zorgen dat ze transparant zijn over het gebruik van data en dat privacy en ethische normen worden gerespecteerd. AI-topexpert Mathias Vermeulen gaat in op de kansen en valkuilen voor vzw's.

Lesdata

Datum Startuur Einduur
donderdag 17/10/2024 09:00 12:30
donderdag 17/10/2024 13:30 16:30

Data onder voorbehoud van eventuele wijzigingen.

Locatie

  • Campus Gent NETWORKS TWO
  • Raymonde de Larochelaan 13
  • 9051 Gent
Bekijk op Google Maps

Contact

  • T: 078 35 39 30
  • Tine@escala.be

Prijsinfo

De vroegboekprijs van € 165 plus 21% BTW per deelnemer geldt tot 10 juli 2024 uiterlijk.

Ives Merlevede

Studeerde boekhouden aan de Katholieke Hogeschool Brugge-Oostende. Heeft een zeer uitgebreide werkervaring als financieel boekhoudkundig expert bij organisaties als daar zijn: administratief verantwoordelijke in een woon- zorg centrum te De Panne, boekhouder bij Stadsbestuur Nieuwpoort en Brandweer Westhoek, boekhouder bij Beschut wonen te Ieper. Sinds jaar en dag docent boekhouden in de Syntra West groep.

Sylvia Thienpont

Zij is gecertificeerd fiscaal account ITAA en werkzaam bij SBB accountants & adviseurs als business manager social profit. Ze volgt de wijzigende wetgeving en ontwikkelingen in de sector al jaren op de voet op.

Davy De Laeter

Dhr. Davy De Laeter, zaakvoerder en juridisch adviseur vzw-kliniek.be, is licentiaat in de rechten en bestuurder bij tal van verenigingen. Hij staat in het kader van zijn eigen adviesbureau vzw-kliniek.be verschillende verenigingen bij met raad en daad en volgt de actualiteit rond vzw-wetgeving op de voet. Hij adviseert vzw's onder meer met betrekking tot oprichting en ontbinding, het (her)schrijven van statuten, boekhouding en financiering, vrijwilligersstatuut, privacyregelgeving en auteursrecht. Als auteur schrijft hij over al deze thema's voor publicaties bij onder meer Kluwer.

Michiel Van Hooreweder

Een verschil maken in ons dagelijks leven... daar gaat het om!

Het creëren van een betere, veiligere en groenere wereld is wat mij drijft.

Michiel Van Hooreweder is oprichter van HÅLLBAR, een adviesbureau op vlak van duurzaamheid. Michiel's expertise situeert zich op het vlak van het in kaart brengen van "duurzaamheid" binnen een organisatie, het correct implementeren van duurzame verbetertrajecten en het communiceren hiervan naar zowel externen als interne medewerkers en belanghebbenden. Door duurzaamheid correct in te zetten wil HÅLLBAR organisaties helpen een betere impact te hebben op mens, milieu en economie.

Tom Vandooren

Tom Vandooren is actief als consultant en docent (Arteveldehogeschool, Escala), en combineert een mensgerichte kijk (als sociaal werker en Master in toegepaste organisatiepsychologie) met een bedrijfskundige bril (als Doctor of Business Administration). Met een bijzondere fascinatie voor organisaties waar de klant geen middel, maar net het doel is.

Katrien Walraven

Zij is een zeer ervaren btw adviseur bij SBB Accountants & Adviseurs.

Mathias Vermeulen

Winston Wolfe werd eind 2013 opgericht vanuit de ambitie om de combinatie van leren en technologie een extra boost te geven. Gestaag werd aan de weg getimmerd ... Mathias Vermeulen: oprichter en zaakvoerder, gepassioneerd door technologie, tools, leren, gadgets, voetbal, American football, comics, muziek, Netflix, ...