Manet

MANET verenigt leden uit lokale besturen, ocmw's, intercommunales, zorgorganisaties in een verrijkend netwerk.
Openbare besturen en social profit organisaties worden geconfronteerd met specifieke problemen. Antwoorden uit de bedrijfswereld zijn niet steeds onveranderd van toepassing in deze organisaties en sectoren. Met MANET ondersteunen we de professionalisering van publieke instellingen en social profit organisaties met praktijkgerichte uiteenzettingen en toepasbare kennis. Daarbij is de onderlinge uitwisseling en de inbreng vanuit de groep een belangrijk onderdeel.