Club logistiek in de zorgsector

De "Club Logistiek in de Zorgsector" verenigt logistiek verantwoordelijken van zowel ziekenhuizen als woonzorgcentra. Op een flexibele manier komen voordrachten, discussies, recente evoluties en problemen binnen deze zeer specifieke sector aan bod.
Tijdens iedere bijeenkomst wordt er ofwel een thema gebracht door een expert of gaan we op bezoek in een bedrijf, ziekenhuis of WZC die als referentie kunnen gelden bij het implementeren van nieuwe ideeën binnen de eigen instelling.
Deze club staat onder toezicht van een stuurgroep van logistiek verantwoordelijken die o.a. de thema's aanbrengt.
Deze thema's zijn lerend en informatief met aandacht voor netwerking in een aangenaam kader.
Aansluitend op de presentatie is er een uitgebreide receptie voorzien: een uitstekende gelegenheid om uw netwerk verder uit te bouwen.