Leiderschap toegepast op de werkvloer

Cindy Vandevelde, deskundige loopbaanontwikkeling Stad Roeselare aan het woord

Cindy Vandevelde werkt als Deskundige Loopbaanontwikkeling bij Stad Roeselare. Binnen het HR-team van de stad werkt ze nauw samen met twee andere collega’s. Centraal in hun werking staan opleiding, ontwikkeling en coaching van de medewerkers. Stad Roeselare identificeerde in het kader van permanente leiderschapsontwikkeling vier hoofdrollen: manager, ondernemer, coach en leider. Voor elk van deze belangrijke rollen heeft Stad Roeselare hoge verwachtingen en er werd een heel concreet werkbaar gedrag vooropgesteld.
Stad Roeselare doet sinds geruime tijd beroep op Escala voor zowel open opleidingen als in-house opleidingen, binnen allerhande onderwerpen en voor verschillende doelgroepen. Vandaar dat het stadsbestuur samenwerkte met Escala rond de uitwerking van een op maat gemaakte in-house opleiding rond leiderschap. Kerndoel hierbij: wat is leiderschap en hoe wordt het gerealiseerd?

“De in-house basisvorming van vijf sessies rond leiderschap, als het ware het ‘basisbad’, bestond zowel uit opleiding, intervisie.”

In samenspraak tussen de stad Roeselare en Escala werd de docent geselecteerd die deze opleidingsnood qua expertise, ervaring en visie het best kon vertalen naar de organisatie. In deze leiderschapsopleiding werd gefocust op de communicatie en het creëren van een open feedbackcultuur tussen de leidinggevende en de medewerkers. Onder meer het praktische kleurenmodel dat door de docent gebruikt werd, sloot perfect aan op de visie op leiderschap van het stadsbestuur. 
“De in-house basisvorming van vijf sessies rond leiderschap, als het ware het ‘basisbad’, bestond uit zowel opleiding als intervisie.”, zegt Cindy. “De waarden van de organisatie werden hier steeds weer op maat in verwerkt en gelinkt aan de diverse leiderschapsrollen. Deze vorming schiep geen louter theoretisch kader, maar werkte des te meer rond uiterst tastbare en toepasbare vaardigheden die direct verband houden met het dagelijkse doen en laten van de leidinggevenden.” 

“De uitstekende prijs-kwaliteitsverhouding van de aangeboden diensten blijft aanspreken.” 

Stad Roeselare koos voor Escala en de in-house aanpak omwille van verschillende redenen: “Vooreerst zijn er de goede ervaringen met de docent die Escala in onze organisatie introduceerde: hij heeft een zeer uitgebreide en professionele bagage , levert steeds opleidingen op maat van de organisatie. Bij elke detailvraag van de deelnemers kan hij terugvallen op zijn professionele ervaring en geeft met diverse concrete tips meteen een antwoord op hun vraag. Ook de uitstekende prijs-kwaliteitsverhouding van de aangeboden diensten blijft aanspreken.”, aldus Cindy.  Een aanpak die dus voor het stadsbestuur Roeselare voor herhaling vatbaar is, bij toekomstige leerbehoeften.

Diverse opleidingen leiderschap