Waarom kiezen voor in-house? 

 • een programma volledig op maat van uw specifieke vragen en noden
 • bij u ter plaatse of via live webinar (Teams/Zoom) door ons gefaciliteerd
 • financieel voordeliger vanaf 6 deelnemers

In-house opleiding Overheidsopdrachten voor Beginners

Worden meerdere (nieuwe) medewerkers voor het eerst geconfronteerd met overheidsopdrachten of hebben zij nood aan een heropfrissing van de regels?

Tijdens een compacte en intensieve 3-daagse opleiding maken uw medewerkers kennis met alle relevante aspecten van overheidsopdrachten. In de theorie maar vooral ook in de praktijk. Wij geven hen de nodige handvaten om correct om te gaan met deze moeilijke materie en de juiste keuzes te maken.

Hieronder vindt u het standaardprogramma. Dit wordt uiteraard voorafgaandelijk aangepast aan uw noden.

Programma

Opleidingsdag 1 en 2

 • Basisprincipes wetgeving overheidsopdrachten
 • Het wetgevend kader
 • Het toepassingsgebied
 • Soorten overheidsopdrachten: welke en wanneer te gebruiken?
 • Verschillende stappen van de overheidsopdracht:
  • Voorafgaande voorbereiding
  • Opmaak van het bestek: aandachtspunten en goede praktijken
  • Plaatsen van de opdracht
  • E-notification en e-tendering: wat?
 • Indiening en onderzoek van de offertes van de kandidaten
 • Beoordeling, sluiten en gunnen van de opdracht
 • Uitvoering, oplevering en betaling van de opdracht
 • Valkuilen:
  • Aandachtspunten en alarmbellen voor de aanbestedende organisatie
  • Valkuilen in de procedure
  • Rechtsbescherming en mogelijke sancties

Opleidingsdag 3

Een tweede docent brengt de leerstof uit de eerste twee opleidingsdagen op een andere manier aan en overloopt deze aan de hand van oefeningen en voorbeelden. De deelnemers maken in de praktijk kennis met goede en minder goede bestekdocumenten, stellen samen gunningsbeslissingen op, processen-verbaal van ingebrekestelling, enzovoort.

Zo beschikken uw medewerkers na afloop over de nodige theoretische en praktische bagage.

Duur

3 opleidingsdagen van 6 uur. Bovenstaand programma is een menu. U kiest de elementen die u interesseren en kan dit ook nog aanvullen met eigen vragen.

Prijs

€ 2.995 per opleidingsgroep (exclusief verplaatsingskosten)

Onze prijzen zijn onafhankelijk van het aantal deelnemers. Uw kost per deelnemer daalt dus gradueel naarmate de groep groter wordt. Vanaf 7 deelnemers is een inhouse opleiding sowieso voordeliger dan een formule via ons open aanbod. Eventueel kunt u voor deze opleiding ook medewerkers van omliggende of gelinkte aanbestedende overheden uitnodigen en de kosten pro rata verdelen.

Formules van kortere of langere duur zijn mogelijk indien bepaalde onderdelen meer of net minder relevant zijn en (niet) uitgediept moeten worden.

Contact

Nick Mouton | 0486 31 81 01