Waarom kiezen voor in-house? 

  • een programma volledig op maat van uw specifieke vragen en noden
  • bij u ter plaatse of via live webinar (Teams/Zoom) door ons gefaciliteerd
  • financieel voordeliger vanaf 6 deelnemers

In-house opleiding Overheidsopdrachten ontleed: beoordeling van offertes en onregelmatigheden

Introductie

Het regelmatigheidsonderzoek en het beoordelen van onregelmatigheden bij offertes vergt een specifieke kennis van de (steeds ingewikkelder wordende) overheidsopdrachtenwetgeving ter zake. Hoe benaderen uw medewerkers het best gebreken, onduidelijkheden en onvolledigheden in de offertes waarmee ze worden geconfronteerd (mede in relatie tot de opdrachtdocumenten)? Zijn er mogelijkheden om over bepaalde onregelmatigheden "heen te stappen"? Hoe voeren ze op correcte wijze een prijsonderzoek? Deze en andere vragen die in uw organisatie leven komen aan bod…

Omschrijving

Het theoretisch/wettelijk kader wordt toegelicht en tegelijk wordt aan de hand van praktijkcases het geheel een stuk tastbaarder gemaakt. Door deze eendagsopleiding worden aankopers en mensen die sporadisch of regelmatig het nazicht van offertes verzorgen, verder op weg geholpen om te leren omgaan met onregelmatigheden in offertes. Er is aandacht voor het klassikaal bespreken van vooraf opgegeven cases.

Programma

  • Situering van het regelmatigheidsonderzoek
  • Soorten onregelmatigheden
  • Regelmatigheidsonderzoek bij de verschillende gunningsprocedures
  • Het verbeteren van offertes
  • Het algemeen en bijzonder prijsonderzoek
  • Aanvullen en verduidelijken van offertes
  • Cases en uw vragen

Duur

Bovenstaand programma is een menu. U kiest de elementen die u interesseren en kan dit ook nog aanvullen met eigen vragen. De meeste organisaties opteren voor een opleiding van 4 of 6 uur indien ook het prijsonderzoek grondig wordt behandeld.
Dit kan bij u ter plaatse op één dag georganiseerd worden, maar kan bvb. ook online gegeven worden in modules van 2 uur gespreid over meerdere dagen.

Prijs

4 uur: € 650 per opleidingsgroep
6 uur: € 995 per opleidingsgroep

Exclusief verplaatsingskosten indien van toepassing.

Onze prijzen zijn onafhankelijk van het aantal deelnemers. Uw kost per deelnemer daalt dus gradueel naarmate de groep groter wordt. Vanaf 6 deelnemers is een inhouse opleiding sowieso voordeliger dan een formule via ons open aanbod. Eventueel kunt u voor deze opleiding ook medewerkers van omliggende of gelinkte aanbestedende overheden uitnodigen en de kosten pro rata verdelen.

Formules van kortere of langere duur zijn mogelijk indien bepaalde onderdelen meer of net minder relevant zijn en (niet) uitgediept moeten worden.

Contact

Nick Mouton | 0486 31 81 01