Stressy wiebelkids NIEUW

Opleiding Zorgtechnieken 150639

Introductie

Iedereen herkent ze wel, die kinderen die we vaak aanspreken op hun 'wiebelend' gedrag: "Zit nu eens stil, stop met prullen, concentreer u nu eens,...".

Of die kinderen waarvan we wel eens zeggen: "die is toch altijd zo gespannen en gestresseerd, als ze zich wat meer zou ontspannen zou het beter gaan,...".

Of "stop eens met dromen, let eens op!, ..."

Omschrijving

Kinderen krijgen op een dag massaal veel prikkels binnen. Veel kinderen slagen er niet in om die op een snelle en efficiënte manier te verwerken, wat tot veel spanning leidt. Dit uit zich dan soms in wiebelen, prullen, concentratieproblemen, wegdromen, stress, lichamelijke klachten, faalangst, uitstelgedrag, onderpresteren, ...

Dat wiebelen, prullen of wegdromen heeft wel degelijk een functie. Vaak gaat het om een ontladen van opgebouwde spanning. Op zich is ontladen een goede strategie, maar doen kinderen dit soms op zo'n manier dat het storend is voor anderen in het klasgebeuren of dat ze daardoor niet meer kunnen volgen wat er in de klas gebeurt.

Als we dat wiebelen, prullen of wegdromen afblokken zonder iets anders in de plaats te geven, blijven de spanningen zich verder opbouwen en uit zich dat in explosief gedrag of zet het zich om in innerlijke spanning (stress).

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Leerkrachten, turnleerkrachten, zorgleerkrachten uit kleuter- en lager onderwijs.

Methodologie

Theorie gekoppeld aan praktijkvoorbeelden

Wat kent u na het volgen van deze opleiding?

We willen in deze opleiding  vooral stilstaan bij mogelijke andere kanalen om die spanning te kanaliseren zodat het voor iedereen ok blijft.

Programma

1. We kijken naar:

  • hoe lichamelijke en mentale onrust (stress) bij kinderen zich opbouwt en uit in gedrag;
  • naar de functie van 'wiebelen' e.d.

2. We doorlopen verschillende oefeningen die tussendoor in de klas gebruikt kunnen worden, gebaseerd op 4 peilers: ontladen - gronden - in balans blijven - ontspannen.

De oefeningen zijn gebaseerd op verschillende ideeën uit o.a. kinderyoga, mindfulness, relaxatie, braingym - voorkennis of ervaring hierin is absoluut niet nodig. Bij het inoefenen wordt verwacht van deelnemers om deze ook samen echt te doen dus het wordt vooral een doe-dag!: we gaan bewegen, dansen, zingen, kleuren, ...).

3. We staan stil bij een aantal praktische tips rond omkadering en prikkeldosering in de klas.

4. Literatuur en infobronnen.

Cindy Helsen, bachelor orthopedagogie. Ze werkt reeds 13 jaar met jonge kinderen en hun gezinscontext in de hulpverlening. Daarbuiten heeft zij ook een eigen praktijk 'Spiegeltjes' waarin ze vorming en coaching biedt rond verschillende opvoedingsthema's aan ouders, leerkrachten en opvoeders.