Omgaan met diversiteit in de kinderopvang


Kinderen leren omgaan met diversiteit
Opleiding Zorgtechnieken 160539

Introductie

Kinderopvang moet steeds toegankelijk zijn voor kinderen met verschillende noden, afkomst of cultuur.

Opvoeden betekent immers kinderen vertrouwd maken met de wereld om hen heen en hen voorbereiden op die wereld. En in die wereld zijn de verschillen tussen mensen een gegeven.

Daarmee is opvoeden per definitie: kinderen leren omgaan met diversiteit.

Omschrijving

We staan stil bij wat diversiteit precies inhoudt en hoe we daar mee om kunnen gaan.

We bekijken verschillende vormen van diversiteit van dichterbij en de impact die kinderopvang erop heeft. We oefenen in het opzetten van verschillende 'brillen' om diverse situaties te bekijken.

Waarom is diversiteit in de kinderopvang belangrijk? Welke voordelen en struikelblokken brengt dit met zich mee? Hoe gaat u met diversiteit om in het werk met de kinderen?

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Medewerkers kinderopvang en onderwijsinstellingen.

Methodologie

Deze vorming wordt zeer interactief opgevat. Naast de theoretische inhoud zijn er inlevingsmomenten en besprekingen van cases.

Programma

1. Wat is diversiteit?  

 • Interactief belevingsspel
 • Definities
 • Diversiteit binnen de sociale functie van de kinderopvang

2. Verschillende vormen van diversiteit

 • Culturele
 • Huidskleur
 • Thuissituaties
 • Waarden en normen
 • Zorgvragen

3. Verschillende visies op diversiteit

 • Interactief spel ter inleving (wortels en vleugels)
 • De verschillende modellen
 • Persoonlijke beleving/overtuiging

4. Elk gezin heeft zijn verhaal

 • Zoveel gezinnen, zoveel opvoedingsverschillen
 • Zoveel gezinnen, zoveel opvoedingsvragen

5. Omgaan met culturele verschillen

6. Kansarmoede en kinderopvang

 • Wat is kansarmoede
 • Kansarmoede en het belang van kinderopvang
 • Hoe omgaan met kansarmoede in de kinderopvang

7. Opvang van een kind met een specifieke zorgbehoefte

 • Visie op inclusieve opvang
 • Hoe een dergelijke opvang aanpakken
 • Belang van communicatie

8. Het belang van diversiteit in de kinderopvang

9. Werken aan vooroordelen

10. Werken rond diversiteit in de praktijk

11. Drempels in de kinderopvang

Lesdata

Datum Startuur Einduur
woensdag 14/06/2023 19:00 22:00

Data onder voorbehoud van eventuele wijzigingen.

Locatie

 • Escala Brugge
 • Spoorwegstraat 14
 • 8200 Brugge
Bekijk op Google Maps

Contact

 • T: 078 35 39 30
 • Tine@escala.be

Escala helpt u graag in uw continu streven naar verbetering en professionalisering.
Via in-house opleidingen, advies en begeleiding biedt Escala de nodige ondersteuning.