Hoe eenvoudig meer kansen creëren voor de motorische ontwikkeling van baby’s en peuters in opvangsituaties?


Motorische stimuli
Opleiding Zorgtechnieken 140143

Omschrijving

Kinderen bewegen voortdurend! Ze kruipen, lopen, klimmen, klauteren, rollen, sluipen, gooien. In deze vorming krijg je informatie over de spontane motorische ontwikkeling van jonge kinderen en we bespreken ook mogelijke knelpunten in die ontwikkeling. We bekijken hoe je een kind motorische groeikansen kan geven zonder te forceren. We tonen hoe je een leefruimte zo kan inrichten dat ze uitnodigt tot exploreren en spelen. We onderzoeken de invloed van spel en speelgoed op de motorische ontwikkeling.

Het eerste levensjaar van een baby zit vol met nieuwe motorische ervaringen. De markt speelt daar gretig op in. Er is een overvloed aan motorisch spelmateriaal te koop. In deze vorming evalueren we samen het bestaand aanbod en proberen we een kader te geven om speelgoed al dan niet te labelen als verantwoord. Vrij snel zal blijken dat er geen dure aankopen nodig zijn om een baby motorisch te stimuleren.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Uitbaters en medewerkers van kinderopvangcentra, onthaalouders, onderwijzend personeel.

Bijkomende info

Deze vorming is erkend door het Vormingsfonds voor thuiszorgdiensten en kinderopvangvoorzieningen binnen de publieke sector. Dankzij het VIA4-akkoord heeft u zo recht op gratis bijscholingen, ter plaatse in de eigen dienst.

Dit recht wordt toegekend in verhouding tot het toegekend aantal uren gezinszorg of het aantal personeelsleden tewerkgesteld in de kinderopvang.

Voor meer info en voorwaarden zie https://www.diverscity.be/ondersteuning/vormingsfonds.

 

Deze opleiding is erkend voor de jaren 2019 en 2020. U dient de opleidingsovereenkomst met Escala voor 1/6/2020 aan Diverscity te bezorgen en dit ten laatste 1 maand na de boeking.

motoriekcrechebabytherapie-2-1_2014-143.jpg

Programma

  • Kort overzicht van de ontwikkelingsstappen in de motoriek
  • Praktische, eenvoudige "weetjes" om de baby's/peuters motorisch te stimuleren
  • Voorbeelden van interessant  motorisch materiaal
  • Vertraagd ontwikkelen of toch perfect normaal?

Bart Declercq is master in de kinesitherapie en Bobath-therapeut.

Professioneel is hij werkzaam in een Centrum Ambulante Revalidatie waar hij dagdagelijks kinderen (0-18j) behandelt met motorische ontwikkelingsproblemen en/of -stoornissen.

Escala helpt u graag in uw continu streven naar verbetering en professionalisering.
Via in-house opleidingen, advies en begeleiding biedt Escala de nodige ondersteuning.