Conflicten met kinderen: hoe voorkomen en escalatie vermijden?


Analyse van de conflictsituatie
Opleiding Zorgtechnieken 100700

Wat kent men na het volgen van deze opleiding?

Na deze opleiding is men in staat een conflictsituatie te analyseren.
Men kan het probleem/conflict oplossen, rekeninghoudend met de diverse factoren die het conflict kunnen veroorzaken.

Introductie

In dagelijkse opvoedingssituaties komen kinderen/pubers (2 - 18 jaar) en hun opvoeder-begeleiders wel eens in conflict. Om dit conflict te kunnen oplossen is het nodig een grondige analyse te maken, rekening houdend met de leeftijd van het kind of jongere en ook met de rol van de begeleider-opvoeder ten opzichte van het kind.

Omschrijving

In deze cursus gaan we een analyse maken van wat een conflict is.

 • Wat kan aan de basis liggen van het conflict?
 • Hoe pakken we dit best aan?

Uiteraard wordt er rekening gehouden met verschillende factoren:

 • leeftijd van het kind
 • rol van de begeleider-opvoeder
 • situatie waarin beide partijen zich bevinden
 • omgevingsfactor

Voor wie is deze opleiding bestemd?

 • Begeleiders en opvoeders van kinderopvangcentra
 • Leerkrachten kleuter, lagere school, middelbaar onderwijs, ...

Voorkennis

Er is geen specifieke voorkennis vereist.

Bijkomende info

Deze vorming is erkend door het Vormingsfonds voor thuiszorgdiensten en kinderopvangvoorzieningen binnen de publieke sector. Dankzij het VIA4-akkoord heeft u zo recht op gratis bijscholingen, ter plaatse in de eigen dienst.

Dit recht wordt toegekend in verhouding tot het toegekend aantal uren gezinszorg of het aantal personeelsleden tewerkgesteld in de kinderopvang. Voor meer info en voorwaarden, klik hier! Deze opleiding is erkend voor de jaren 2019 en 2020. U dient de opleidingsovereenkomst met Escala voor 1/6/2020 aan Diverscity te bezorgen en dit ten laatste 1 maand na de boeking.

Methodologie

Vanuit de theorie wordt er geoefend op enkele cases en/of op concrete voorbeelden uit het werkveld van de cursisten.

conflict-kind-1-1_2010-700.jpg

Programma

 • Ontstaan van conflicten
 • Omgaan met conflicten
 • Analyse van een moeilijke groep
 • Conflicten bij kleuters
  • Ongehoorzaamheid
  • Driftbuien
  • Opruimen
  • Wangedrag aan tafel en eetproblemen
 • Conflicten bij lagere schoolkinderen
  • Pesten
  • Pesten in een nieuw jasje
  • Gepest kind. Herken jij de symptomen?
  • De aanpak
  • Wat is een goede straf voor een pestkop?
  • Stelen
  • Liegen

Escala helpt u graag in uw continu streven naar verbetering en professionalisering.
Via in-house opleidingen, advies en begeleiding biedt Escala de nodige ondersteuning.