Basis administratief recht voor ambtenaren

Opleiding Wetgeving en administratie 100139

Omschrijving

Een goede kennis van het administratief recht is een must voor elke ambtenaar of medewerker van een openbaar bestuur of openbare dienst.

De opleiding "Basis administratief recht" biedt een uitstekende vertrekbasis voor elke ambtenaar. Via een toegankelijke opleiding worden de belangrijkste bepalingen van het administratief recht op een rijtje gezet en besproken.

De opleiding is dan ook perfect geschikt voor ambtenaren die net aan hun loopbaan beginnen en geen of een beperkte kennis hebben van het administratief recht. Ambtenaren die de beginselen van het administratief recht wensen op te frissen, zullen aan deze opleiding een grote hulp hebben.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Ambtenaren uit openbare besturen en openbare instellingen: gemeentes, OCMW's, regionale en federale departementen.

Voorkennis

geen voorkennis vereist

Wat kent u na het volgen van deze opleiding?

U krijgt inzicht in vragen als: waarin verschilt het bestuursrecht van het gemene recht? Wat bij conflicten tussen (gemeentelijke) reglementen; welke norm heeft voorrang? Wat is (de)centralisatie en wat is de rol van de toezichthoudende overheid? Wat verstaat men onder een (complexe) administratieve rechtshandeling? Wat is er bijzonder aan een eenzijdige bestuurlijke rechtshandeling?  Welke soorten bestaan er en waarom is het onderscheid van belang? Wat is het belang en wat zijn de gevolgen van de verschillende soorten termijnen? Kan een bestuurshandeling worden opgeheven/ingetrokken en onder welke voorwaarden? Wat zijn de algemene beginselen van behoorlijk bestuur? Wat betekent het zorgvuldigheidsbeginsel, motiveringsbeginsel, rechtszekerheidsbeginsel, ... in de praktijk? Wanneer is de formele motiveringsplicht van toepassing en wat houdt dit in? Wat houdt het bestuurlijk beroep in? Wanneer is de Raad van State bevoegd en wanneer de burgerlijke rechter? In welke gevallen kan de Raad van State een beslissing schorsen/vernietigen? Kan schadevergoeding gevraagd worden bij onwettige handelingen? Enz.

Programma

1DE EIGEN AARD VAN HET ADMINISTRATIEF RECHT

2HET BEGRIP ADMINISTRATIEVE OVERHEID EN HET BELANG HIERVAN

3BRONNEN VAN HET ADMINISTRATIEF RECHT

3.1De verschillende bronnen

3.2De hiërarchie van de rechtsnormen

3.3Bijzondere aandachtspunten

AALGEMENE BEGINSELEN VAN BEHOORLIJK BESTUUR

A.1Formele beginselen van behoorlijk bestuur (hoorplicht, formele motiveringsplicht edm.)

A.2Inhoudelijke beginselen van behoorlijk bestuur (gelijkheidsbeginsel, materiële motiveringsplicht, rechtszekerheidsbeginsel edm.)

BOMZENDBRIEVEN

B.1Begrip

B.2Doel

B.3Rechtskracht

CRECHTSPRAAK ALS BRON VAN RECHT?

4DE STRUCTUUR VAN HET BESTUUR

4.1Het centrale bestuur

4.2Decentralisatie

ATERRITORIALE DECENTRALISATIE

BFUNCTIONELE DECENTRALISATIE

CHET BESTUURLIJK TOEZICHT

C.1Rol en belang van het bestuurlijk toezicht

C.2Vormen van bestuurlijk toezicht

 

5WERKING VAN HET BESTUUR

5.1Theorie van de openbare dienst

5.2De bestuurshandeling

AEENZIJDIGE EN MEERZIJDIGE HANDELINGEN

BVERORDENENDE EN INDIVIDUELE HANDELINGEN

5.3Gebonden en discretionaire bevoegdheid

6PREVENTIEVE RECHTSBESCHERMING

6.1Raadpleging Raad van State afdeling wetgeving

6.2Openbaarheid van bestuur als vorm van preventieve rechtsbescherming

6.3Hoorplicht

7RECHTSBESCHERMING NA BESLISSINGEN

7.1Willig beroep

7.2Hiërarchisch beroep

7.3Beroep bij de toezichthoudende overheid

7.4Het georganiseerd administratief beroep

7.5Het jurisdictioneel beroep

ABIJ DE HOVEN EN RECHTBANKEN

BBIJ ADMINISTRATIEVE RECHTSCOLLEGES

CBIJ DE RAAD VAN STATE

C.1Vernietigingsprocedure

C.2Schorsingsprocedure

Lesdata

Datum Startuur Einduur

Deze data zijn nog onderhevig aan wijzigingen.

Locatie

 • Escala Brugge
 • Spoorwegstraat 14
 • 8200 Brugge
Bekijk op Google Maps

Contact

 • T: 078 35 39 30
 • F: 051/268754
 • info@escala.be

Lesdata

Datum Startuur Einduur

Deze data zijn nog onderhevig aan wijzigingen.

Locatie

 • Provincie Antwerpen - Kamp C
 • Britselaan 20
 • 2260 Westerlo
Bekijk op Google Maps

Contact

 • T: 078 35 39 30
 • F: 051/268754
 • info@escala.be

Reiner Tijs is master in de rechten, master in business law en volgde met succes de opleiding tot milieucoördinator. Hij is advocaat aan de balie te Antwerpen. Zijn voorkeurmaterie is het administratief recht. Hij doceert de vakken administratief recht, ruimtelijke ordenings- en milieurecht, Europees recht en strafvordering aan de afdeling rechtspraktijk aan het Horito te Turnhout. Hij geeft tevens gastcolleges binnen de materie van het administratief recht in de opleiding master in real estate aan de UAMS. Als advocaat is hij vertrouwd met de werking van diverse administratieve overheden.