Woningkwaliteit: herkennen technische gebreken voor niet-technici


Correct inschatten van gebrekkige woningkwaliteit
Webinar Wetgeving en administratie 210740

Omschrijving

Er is de Vlaamse Codex Wonen, afgekort de VCW, de regelgeving omtrent woningkwaliteit in Vlaanderen. Maar voor 'niet-technici' is het praktisch herkennen van technische problemen in een woning niet vanzelfsprekend. Nochtans zult u een correct inschatting willen kunnen maken, alvorens mogelijk procedures in gang te zetten en/of het gesprek aan te gaan met de eigenaar/verhuurder van een woning.

Deze opleiding is een vervolgopleiding op: 'Wegwijs in woningkwaliteit: actoren, procedures, aandachtspunten'.

Facultatief kan u dus inschrijven op de opleiding voor een beter begrip van de actoren, procedures en flankerende maatregelen.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Voor 'niet-technici' zoals medewerkers van sociale diensten, thuiszorgmedewerkers, wijkinspecteurs politie, klachtenbehandelaars, enzovoort.

Methodologie

Deze is gedeeltelijk ex cathedra, maar vooral  interactief.

Er wordt veelvuldig gebruik gemaakt van foto’s, beelden, enz. ter illustratie van de diverse technische problemen die zich kunnen voordoen in een woning.

Programma

Herkennen technische gebreken voor 'niet-technici':

  • rubrieken van het Technisch Verslag Woningkwaliteit
  • fotoboek: voorbeelden van snel herkenbare gebreken volgens het Technisch Verslag

Escala helpt u graag in uw continu streven naar verbetering en professionalisering.
Via in-house opleidingen, advies en begeleiding biedt Escala de nodige ondersteuning.