Vruchtgebruik


De juridische aspecten rond dit specifieke zakelijke recht
Opleiding Wetgeving en administratie 150556

Omschrijving

Vruchtgebruik is het recht om een roerend of onroerend goed te gebruiken dat aan iemand anders toebehoort of er de vruchten (huuropbrengst, intrest) van te genieten. Het ontstaat meestal bij het overlijden van een persoon maar het vruchtgebruik kan ook aangekocht worden.

In deze opleiding krijgt u een totaalbeeld over vruchtgebruik met de focus op de nieuwigheden die het nieuw goederenrecht sinds 1 september 2021 heeft ingevoerd:

 • Het nieuw goederenrecht, de overgangsbepalingen en de invloed daarvan op het vruchtgebruik
 • Nieuwigheden
 • Definitie
 • Voorwerp van het vruchtgebruik
 • Wie kan het vruchtgebruik vestigen?
 • De duurtijd van het vruchtgebruik
 • Rechten van partijen
 • Verplichtingen van partijen
 • Regeling bij tenietgaan van het vruchtgebruik
 • Specifieke bepalingen betreffende bijzondere goederen

Voor wie is deze opleiding bestemd?

 • eigenaars en beheerders van eigendommen zoals ocmw's, kerkfabrieken, congregaties, zorginstellingen, cohousingprojecten, ...
 • notarissen, advocaten
 • adviseurs
 • immobiliënsector
 • ...

Programma

Tijdens deze opleiding worden de juridische aspecten rond dit specifieke zakelijke recht op een toegankelijke manier gebracht. Hierbij wordt vertrokken vanuit de dagelijkse situatie van de deelnemers. De opleiding is interactief. De opleiding wordt doorspekt met concrete en praktische voorbeelden van mogelijke probleemsituaties gebaseerd op de ervaring van de docent. Er is steeds mogelijkheid tot vraagstelling

Lesdata

Datum Startuur Einduur
maandag 09/10/2023 09:30 12:30

Data onder voorbehoud van eventuele wijzigingen.

Locatie

 • Campus Gent NETWORKS TWO
 • Raymonde de Larochelaan 13
 • 9051 Gent
Bekijk op Google Maps

Contact

 • T: 078 35 39 30
 • Tine@escala.be

Escala helpt u graag in uw continu streven naar verbetering en professionalisering.
Via in-house opleidingen, advies en begeleiding biedt Escala de nodige ondersteuning.