(Ver)Bouwplannen lezen voor medewerkers lokale besturen


(Ver)Bouwplannen lezen, een specialisatie op zich.
Opleiding Wetgeving en administratie 220294
NIEUW

Wat kent men na het volgen van deze opleiding?

U kunt op een praktische manier de essentiële karakteristieken van plannen en bouwplannen hanteren.

En na een technische lezing van deze plannen kunt u een deskundiger oordeel vellen hieromtrent.

Omschrijving

Bij de uitleg rond een toekomstige woonsituatie van burgers komt heel vaak een (ver)bouwplan te pas.

Het is niet evident om een plan steeds snel en correct te interpreteren.

Daarnaast geeft ook de groeiende digitalisering extra mogelijkheden tot visuele voorstellingen.

Een juiste duiding, correct een plan lezen, ... het vergt enige kennis.

Daarom werd speciaal voor medewerkers ruimtelijke ordening en stedenbouw in de lokale besturen deze korte (maar uiterst praktische) opleiding ontwikkeld. In drie compacte sessies leert u de meest essentiële zaken om een plan integraal te lezen en te interpreteren.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Medewerkers lokale besturen ruimtelijke ordening en stedenbouw.

Zijdelings geïnteresseerde professionals even welkom.

Methodologie

Theorie en praktijkkennis verwerven via allerhande realistische cases vormt de kern van deze vorming.

Diverse praktische oefeningen op echte bouwplannen verduidelijken heel wat.

Dat er veel interactie is tussen docent en deelnemers en de deelnemers onderling spreekt voor zich.  

Programma

Inleiding

 • Het belang van planlezen
 • Duiding bij de verschillende soorten plannen

Soorten plannen

 • Plannen van aanleg
 • Stedenbouwkundige verordening
 • Ruimtelijk uitvoeringsplan
 • Verkavelingsplan
 • Architectuurplannen
 • Situatieplan
 • Liggingsplan
 • Grondplannen
 • Gelijkvloers- en verdiepingsplannen
 • Kelder-, funderingsplan

Plannen lezen en interpreteren

 • Werken met schalen
 • Lijnsoorten en objecten
 • Arceringen
 • Symbolen
 • Legendes
 • Ontwerpfases en opbouw van plannen naar uitvoeringsplan toe

Escala helpt u graag in uw continu streven naar verbetering en professionalisering.
Via in-house opleidingen, advies en begeleiding biedt Escala de nodige ondersteuning.