Vakbondsstatuut voor overheidspersoneel


Met kennis van zaken aan de onderhandelingstafel
Mixed Via Web Wetgeving en administratie 100359

Omschrijving

Men kan het belang van de sociale vrede in de organisatie niet miskennen. Ook bij de overheid is dit een belangrijke bekommernis. Het vakbondsstatuut, in casu de wet van 19 december 1974 en de uitvoeringsbesluiten ervan vormen de wettelijke en reglementaire basis voor het syndicaal overleg bij de overheid in ons land. Dit vakbondsstatuut is van toepassing op circa 800.000 personeelsleden in dienst bij diverse overheden: de federale overheid, de regionale en lokale overheden.

Wie aan de onderhandelingstafel of aan een overlegtafel zit moet kennis hebben van het vakbondsstatuut en daarnaast ook sociale vaardigheden inzake communicatie verwerven.

Het vakbondsstatuut is een complexe materie die in deze opleiding in begrijpelijke taal wordt gegeven met enkele praktijkvoorbeelden en oefeningen.

Na het volgen van deze opleiding kan u effectief het vakbondsstatuut toepassen op de werkvloer en krijgt u zicht op de onderhandelings- en overlegcomités en de werking ervan.

Er wordt aandacht besteed aan specifieke vragen en problemen van deelnemers, zodat de verworven kennis meteen in de dagelijkse praktijk kan toegepast worden.

Deze opleiding richt zich tot diensthoofden/verantwoordelijken van personeelsdiensten van openbare besturen en/of hun medewerkers, die secretaris of voorzitter zijn van het HOC en BOC en alle andere medewerkers, vooral van personeelsdiensten, die betrokken zijn bij het sociaal overleg.  

Ook andere geïnteresseerden zoals de beleidsverantwoordelijken, vb. de schepen van personeel, de OCMW-voorzitter, de algemeen directeur, enz. zijn welkom.

Elke deelnemer ontvangt een syllabus die uitgebreid wordt toegelicht door de docent.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

 • Openbare besturen en instellingen waaronder personeelsdiensten
 • Vakbondsafgevaardigden
 • Vakbonden

Programma

Beknopt overzicht van de behandelde thema's:

 • Historiek
 • Juridisch kader
 • Toepassingsgebied
 • Onderhandeling en Overleg
 • Onderhandelingscomités (Comité A, B en C)
 • Overlegcomités (HOC, TOC, BOC, SOC)
 • Samenstelling onderhandelings- en overlegcomités
 • Erkende en representatieve vakbonden
 • Onderhandelingscomités : exclusieve bevoegdheden
 • Onderhandelingsmateries
 • Overlegmateries
 • Werking van de comités : procedures (met korte oefening)
 • Aard en resultaten van de plicht tot onderhandelen en overleg
 • Actiemiddelen van de vakorganisaties
 • Mandaat van vakbondsafgevaardigde
 • Beheer van de sociale diensten
 • Vakbondspremie

Lesdata

Datum Startuur Einduur
donderdag 09/02/2023 09:30 12:30
donderdag 09/02/2023 13:30 16:30
Kies eventueel een andere locatie of tijdstip

Data onder voorbehoud van eventuele wijzigingen.

Deze opleiding gaat door in een fysiek leslokaal maar kan u ook online volgen. U heeft nu gekozen voor de online vorm van deze mixed class. De nodige instructies voor de online opleiding ontvangt u enkele dagen voor de opleiding. Indien u deze opleiding liever klassikaal volgt dan selecteert u de leslocatie (op dezelfde datum) in het keuzevak onder de prijs.

Contact

 • T: 078 35 39 30
 • Tine@escala.be

Geert Dewulf is gewezen directeur Personeel en Organisatie bij de federale overheid, en gewezen secretaris van diverse onderhandelings- en overlegcomités bij de federale overheid.

Daarnaast is hij auteur van verschillende naslagwerken inzake personeelsstatuten en het vakbondsstatuut van het overheidspersoneel, tevens gecertificeerd bemiddelaar.

Zeer interessante opleiding. Heel goed gebracht door de docent en aangevuld met voldoende praktijkervaringen.

Günther Vandenabeele, secretaris politiezone Regio Tielt

Deze opleiding werd beoordeeld met 85% voor de inhoud en 80% voor de docent (voorjaar 2019)

Escala helpt u graag in uw continu streven naar verbetering en professionalisering.
Via in-house opleidingen, advies en begeleiding biedt Escala de nodige ondersteuning.