Tuchtrecht bij overheidspersoneel


Het onderscheid tussen tuchtmaatregelen, strafmaatregelen en ordemaatregelen
Opleiding Wetgeving en administratie 090397

Introductie

Het tuchtrecht heeft als doel een overheidspersoneelslid voor een tekortkoming te bestraffen. Een tuchtmaatregel richt zich specifiek tot een ambtenaar. Door dit specifieke karakter van het tuchtrecht onderscheiden we tuchtmaatregelen van strafmaatregelen en ordemaatregelen. De cumul van het strafrecht, tuchtrecht en ordemaatregelen maakt het goed begrip van het tuchtrecht niet altijd even makkelijk.

Omschrijving

Deze opleiding heeft tot doel om het tuchtrecht op een toegankelijke en overzichtelijke manier te situeren en te behandelen. Er wordt diep en grondig ingegaan op alle facetten van het tuchtrecht: het begrip, de bronnen, de strafbare feiten, de tuchtstraffen, procedure, recht op verdediging,...

Voor wie is deze opleiding bestemd?

 • Mandatarissen van openbare besturen
 • Medewerkers personeelsdiensten en juridische diensten van openbare besturen

Methodologie

Bij de uiteenzetting wordt het tuchtrecht zeer grondig behandeld. Dit gebeurt echter op een toegankelijke, interactieve en begrijpelijke manier. Er wordt een syllabus voorzien zodat u informatie achteraf nog kan opzoeken.

Programma

 • Belangrijke wetgeving en rechtspraak
 • De tuchtactoren:
  • De ambtenaar
  • Deontologische rechten en plichten
  • Tuchtvergrijpen
 • De tuchtoverheid
  • Identiteit van de tuchtoverheid
  • Decretale taken van de tuchtoverheid
 • De tuchtonderzoeker
  • Identiteit van de tuchtonderzoeker
  • De taken van de tuchtonderzoeker
 • De Interne beroepscommissie voor tuchtzaken
 • De Raad van State
  • De tuchtprocedure
  • Het administratief beroep
  • Raad van State
  • De preventieve schorsing
  • De interne wettigheid van tuchtbeslissingen
 • Richtlijnen van niet-juridische aard
 • De (formele) motiveringsplicht
 • De onpartijdigheidsplicht
 • Het vermoeden van onschuld
 • De theorie wordt aangevuld met cases en rechtspraak

Mr. Alex De Visscher: Alex De Visscher (°1965) studeerde rechten aan de Universiteit Leuven en fiscale wetenschappen aan de Brugge Business School. Hij werd in 1989 advocaat aan de balie in Brugge, vervoegde in 1992 Crivits & Persyn en werd in 2008 vennoot.

Alex is actief op de afdeling vastgoed en verzekeringen. Hij adviseert en treedt op in vastgoedgerelateerde materies zoals stedenbouwrecht, vastgoedbemiddeling, appartementsrecht, huurrecht en (privaat en publiek) bouwrecht. Verder is hij gespecialiseerd in verzekeringsrecht in de breedst mogelijke zin (aansprakelijkheidsbetwistingen, schadedossiers en conflicten tussen verzekeraars en verzekerden).